novice in dogodki

NOV
22
2009
Duhovnik v o?eh Boga (Spodbude za Leto duhovnikov 284)

Sve?enike poznajo vsa velika verstva. Tudi stara zaveza Svetega pisma omenja duhovnike in vélike duhovnike. Pomen vélikega duhovnika pripada v Novi zavezi Jezusu. Znana je njegova velikoduhovniška molitev, zapisana v Janezovem evangeliju. V njej je re?eno: »Razodel sem svoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. /…/ Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, temve? za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji /…/ in poveli?an sem v njih.«
Tudi zato naj bi se v Letu evharistije in v Letu duhovništva globlje zavedli pomena zakramenta svete evharistije in mašniškega posve?enja. Ni enega brez drugega. Duhovnik in sveta maša sta tako reko? nerazdružljiva. Kaj pomeni ostati brez duhovnika in s tem brez delivca zakramentov, nam vedo iz prve roke povedati verniki, ki táko stanje okušajo. Med vojno je enaka usoda doletela mnoge slovenske kristjane. Kako globoko se duhovnik zaveda Jezusove poveli?anosti v njem, se izkaže takrat, kadar mu je onemogo?eno maševati. To nam zagotavljajo duhovniki, ki jih je taka usoda po krivici doletela v zaporu.
In ?e Jezus pravi: prosim za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji, kako potem verniki ne bi prosili za to, da bi imeli duhovnika vedno ob sebi? Prihaja iz ob?estva in je zanj posve?en. Ne samozadostno zase, ampak za duhovne potrebe ljudi! V letošnjem Pismu duhovnikom pravi papež Benedikt, da se spominja mnogih duhovnikov, ki jih je sre?al in jih še sre?uje, prepoznava pa jih kot osebe, »velikodušno predane spolnjevanju duhovniškega poslanstva«.

Tako so duhovnika cela stoletja pojmovali slovenski verniki in drugi ljudje blage volje. Zavedali so se njegovega pomena, ker so globoko doživljali takó sveto mašo kot druge zakramente. Duhovnik jih je zvesto spremljal od krsta do pogreba. Toda njegova vloga ostaja ista, on pa danes lahko z upom in strahom ugotavlja, da je odnos mnogih vernikov do zakramentalnega življenja postal ohlapen in celo brezbrižen.
V Jezusovih o?eh je duhovnik ?lovek, dan od Boga; ki si mi jih dal, ker so tvoji moli v svoji molitvi za apostole. Arški župnik je svoje vernike rotil: Ljudje, ljubite Boga! Kdor Boga resni?no ljubi, pa duhovnika ne more zavra?ati.
nazajnazaj