novice in dogodki

OCT
31
2009
Vsi sveti (Uvodnik 283)

Vsaka ?loveška dejavnost pozna svoje prvake. Najbolj poznamo tiste, iz športa: so, ki so najmo?nejši, najhitrejši, najboljši vozniki, potem pa še seveda prvaki v nogometu, košarki, odbojki in plavanju itn. Poznamo tudi ljudi, ki so se na podro?ju znanosti povzpeli najvišje: Einstein, Tesla, Nobel, Edison. V glasbi, književnosti, politiki, umetnosti in na drugih podro?jih ?loveškega uma in ustvarjanja so ljudje, ki so dali najve? in najboljše, kar imamo.
Ni? ni torej ?udno, da tudi Cerkev daje posebno priznanje tistim, ki so živeli iz evangelija ljubezen do Boga in bližnjih v posebej odli?ni meri. Priznava jim naziv svetnik. So svetniki, ki so zelo slavni in poznani, npr. sv. Benedikt, o?e zahodnega meništva in krš?anske evropske civilizacije, pa sv. Fran?išek Asiški, glasnik bratstva vsega stvarstva. Taka je blažena Mati Terezija, ki jo pozna domala ves svet, ali pa sveti Miklavž, ki razveseljuje staro in mlado. Poleg poznanih svetnikov so pa tudi taki, za katere komaj vemo, da so živeli. Praznik vseh svetih je namenjen prav tistim, ki jih Cerkev sploh ni razglasila in ne uvrstila v uradni seznam, pa vendar veruje, da uživajo blaženost pri Bogu. »Svetih je nad vsako število,« – pravi Sveto pismo. To ni samo ugotovitev, to je povabilo za vsakega izmed nas: postani svet!
nazajnazaj