novice in dogodki

OCT
10
2009
Vsaj za enega (Uvodnik 282)

Že veste, kaj boste storili v Letu duhovnikov, da to leto ne bo šlo kar tako mimo vas?
Ker imamo dober ob?utek lahko le, ?e smo ?imbolj konkretni, vam ponujam še eno možnost. V Letu duhovnikov bi radi omogo?ili študij teologije fantom na Salomonovih otokih (Oceanija), ki trkajo na vrata bogoslovja. Salomoni so ena najrevnejših držav na svetu, saj pride povpre?no na ?loveka manj kot pol evra na dan. Letni stroški za bogoslovca so 1.400 eur. Nih?e, ki trka na vrata bogoslovja, nima toliko denarja, tudi vsa njegova družina ne, niti njegova župnija. Ljudje živijo od tistega, kar pridelajo na polju ali ulovijo v morju. Ni? od tega ni mogo?e hraniti zaradi vro?ega in vlažnega podnebja. Tudi ?e bi bilo kaj viška, ga ni mogo?e deliti z ljudmi na drugih otokih, ker so razdalje prevelike. Zato je treba v bogoslovju vso hrano, razen tiste, ki je bogoslovci pridelajo sami, kupiti. Ker jo vozijo iz daljne Azije, ni poceni, saj kilogram riža stane toliko kot pri nas.
?e bi npr. posameznik mese?no daroval 10 eur, kar letno znaša 120 eur, bi 12 ljudi letno zbrali ravno 1.440 eur, kar je dovolj za kritje stroškov šolanja za enega bogoslovca. Deset evrov v resnici ni tako veliko, dvanajst ljudi bi se menda tudi našlo v župniji; tudi to ni nemogo?e, dalo pa bi novega duhovnika. To pa JE nekaj velikega.
Ve? o tej akciji v Gospodovem vinogradu in pri nedeljskih oznanilih.
nazajnazaj