novice in dogodki

JUN
29
2009
Obnove in "Triletna akcija" (278)

Ker v poletnih mesecih nimam verouka, se v tem ?asu lažje posvetim obnovitvenim in vzdrževalnim delom. Najve?ji projekt letošnjega leta je beljenje fasade na farni cerkvi. Veste, da je bila fasada v ?asu župnikovanja gospoda Jožeta Pluta obnovljena, ni pa zaklju?ena, t.j. manjka še finalna zaš?ita. Z drugo besedo: fasado je treba še prebeliti. Ni še ?isto jasno, ali nam bo to uspelo do farnega žegnanja ali takoj po njem.
Ra?unamo, da bi ?ez poletje položili ploš?ice pri sv. Martinu.
Ko bomo pridobili predra?une, se bomo na sestanku vaš?anov dogovorili, kaj bomo naredili s fasado pri sv. Roku.
Sredstva, ki se zbirajo v »Triletni akciji«, so namenjena Žalostni gori. Letos jih bomo porabili za nabavo razsvetljave. Hvala vsem, ki ste že darovali v ta namen.
V ?asu gospodarske krize še toliko bolj velja, da naj nih?e ne razume, da je za kakšno obnovo dolžan dati kakšno »predpisano« vsoto. Vsi dogovorjeni zneski so vedno le informativne narave. To pomeni: na sestanku vaš?anov ali gradbenega odbora smo prišli do zaklju?ka, da bi ta in ta projekt lahko izpeljali, ?e bi vsa gospodinjstva prispevala nekako »toliko in toliko«. Kdor ne more, pa? ne more! ?e sredstev ne bo, bomo z deli malo po?akali. V tem ne vidim nobene tragike. Saj nimamo norme. Delamo, kolikor zmoremo. In naredimo veliko! Tudi zaradi podarjenega materiala in udarniških ur. Škoda bi bilo, ?e bi zaradi obnove kakšne cerkve kdo bil slabe volje, ?eš: Za cerkev smo pa MORALI dati toliko in toliko. Res prosim, da ne razmišljate tako in ne širite kakšnih zavajajo?ih informacij.
nazajnazaj