novice in dogodki

JUN
9
2009
Za sveto birmo prosim (Uvodnik 277)

… ker želim prejeti pomo? Svetega Duha. Bog mi bo pomagal v dobrem in slabem. Želim živeti kot pravi krš?anski otrok (Veronika).
…ker bi rad poglobil svojo vero. Postal bi rad boljši kristjan. Zakrament svete birme bi rad prejel, ker ne bi rad razo?aral svojega birmanskega botra (Jože).
… da bo moja vera še bolj trdna. Imam trdno voljo. da postanem birmanka. Po tem zakramentu bi želela, da mi vera pomaga na moji življenjski poti (Vesna).
… da bi prejela Svetega Duha. Sveti Duh nas vabi, da vredno prejemamo zakramente in z bogoslužjem izro?amo Bogu sebe in druge (Maja).
… da bom po tem bolj samozavestna in samostojna (Renata).
…ker mi osebno to veliko pomeni, ker se želim še bolj zbližati z Jezusom in s tem poglobiti svojo vero. Zakrament svete birme mi da nov korak v svet (Primož).
… da poglobim svojo vero. Tako bom še trdneje zaupala in verovala v Boga. Upam, da me bo sveti Duh vodil po pravih poteh (Klavdija in Lidija).
… da bom postal odrasel kristjan. Ta zakrament mi da možnost, da kasneje sprejmem še sveti zakon (David in Darja).
… ker mi bo na poti življenja pomagala in koristila. S tem zakramentom bom poglobila svojo vero, zato je to eden od pomembnih korakov v mojem življenju (Klavdija).
… ker je birma znamenje, ki ?loveka posve?uje in mu narekuje ljubezen do Boga. Zakrament sv. birme je kot božje sporo?ilo, ki me bo vodilo skozi življenje (Barbara).
… ker me dopolnjuje v duhovni rasti. Z njo želim ohraniti vero in iz nje ?rpati mo? v vsakdanjem življenju. Ob prejemu svete birme dobim še ve?jo povezanost z Bogom s pomo?jo Svetega Duha. Podeli pa mi tudi posebno mo?, da ne bi po hudem duhu zatajila krš?anske vere (Špela).
… ker je to nekaj velikega ter pomembnega. Da mi veliko ve? vere ter zaupanja v Boga (Katja).
… ker je to zame velik zakrament. S sveto birmo bom k sebi sprejela Svetega Duha, ki nam podeljuje svoje darove. s tem bom prejela božjo pomo? za krš?ansko življenje (Darja).
… ker se želim še boj zbližati z Jezusom (Tomaž).
… da bi se še bolj približal Bogu, da bi lahko tudi druge u?il o veri (Tadej).
… ker se želim v veri v Boga pripraviti na samostojno kr?ansko življenje. Želim prejeti Svetega Duha, da me bo vodil po pravi poti v življenje. Želim napredovati, da bom lahko sam živel svoje duhovno življenje in zanj tudi skrbel (Matija).
… da si utrdim vero in se poglobim vanjo. Sveta birma mi je v spodbudo za nadaljnjo krš?ansko življenje, da bom redno hodil k nedeljskim svetim mašam (Simon).
… ker želim postati dober kristjan. S prejemom svete birme se bom utrdil v veri, upanju in ljubezni. Birma je vsekakor prelomni dogodek (Jan).
… ker s tem zakramentom postanem bolj odgovoren in samostojen. K birmi grem, ker ho?em priti bližje Bogu. Birma je pomembna za vsakega vernega ?loveka (Nejc).
nazajnazaj