novice in dogodki

JUN
9
2009
Romanje v Ludbreg (277)

V letu evharisti?ne prenove naša dekanija roma v Ludbreg. Tam je velika božja pot, ki jo vsako leto obiš?e množica ljudi. Za pot potrebujete osebno izkaznico ali potni list. Romanje bo v soboto, 27. junija 2009. Odhod avtobusa ob 8. uri izpred farne cerkve. Za romanje se je potrebno PRIJAVITI.
Po stari anti?ni legendi je Ludbreg središ?e sveta, saj so vse svetovne metropole postavljene na krožnicah, ki imajo svoje središ?e v Ludbregu. Tam še danes kažejo studenec, v katerem »pride na dan voda iz samega središ?a zemlje«.
V resnici je postal Ludbreg zanimiv za ves krš?anski svet, ker hrani relikvije Jezusove Krvi.
Kapelica svetega Križa v dvorcu Batthyany je bila pri?a ?udeža, ko se je leta 1411 mašniku med sveto mašo vino spremenilo v pravo ?loveško kri. Relikvije te krvi so ohranjene vse do danes, saj jih vernim izpostavijo v ?eš?enje.
Papež Leon X. je s posebno papeško bulo (dokument) leta 1513 Ludbreg razglasil za svetiš?e Jezu-sove Krvi. Leta 1739 pa se je hrvaški sabor (parlament) zaobljubil, da bo v Ludbregu zgradil cerkev, ?e preneha kuga, ki se je razširila po vsej deželi, tako imamo danes v neposredni bližini župnijske cerkve še »zavjetnu crkvu« t.j. cerkev, ki so jo postavili iz zaobljube.
nazajnazaj