novice in dogodki

MAR
8
2009
Ste se danes že nasmejali (273

Župnik je želel, da bi bile njegove pridige ?imbolj konkretne. Vernikom je naro?il, naj do naslednje nedelje preberejo sedemnajsto oglavje Markovega evangelija. Za naslednjo nedeljo je pripravil tematski govor o laži. Na za?etku je povabil vernike: »Dragi bratje in sestre. Bodite tako prijazni in vsi tisti, ki ste ta teden uspeli prebrati 17. poglavje Markovega evangelija, dvignite roke.« Vse roke so se dvignile, samo neki majhen fanti? je ni dvignil. »Hvala lepa,« je rekel župnik. »Zdaj lahko za?nem pridigati o laži. Markov evangelij, bratje in sestre, ima namre? samo 16 poglavij.«
nazajnazaj