novice in dogodki

FEB
10
2009
Zadoš?evanje (Uvodnik 272)

Celo v cerkvi izginja beseda »zadoš?evanje«, v vsakdanu že dolgo nima ve? državljanske pravice. In vendar je stoletja spodbujala dobre duše, da so se Bogu darovale kot spravna žrtev za grešnike in za grehe sveta.

Morda je prav, da nas prav pust spomni na vse to. Saj ni samo pustni torek dan greha, greh se dela vsak da. Je pa res, da se marsikaj skriva prav za pustnimi za maskami. ?im manj je pristnega, notranjega veselja, tem ve?ja je potreba po zabavah. A za veselja?enjem nujno ostane glavobol. Privilegij kristjana, ki živi prijateljstvo z Bogom je, da nosi v sebi koš?ek nebes. Njegova pot je naravnana k cilju, k vstajenju. Vse je usmerjeno v to, celo smrt.

Boga žalimo na tiso? na?inov. Vsaj nam, ki na Boga mislimo resno, to ne more biti vseeno. Gre namre? za borbo vsega ?loveštva: bo zmagalo dobro ali zlo. Bo zmagal Bog ali Satan?

V sebi moram prebuditi sladko zavest, da dajem svojemu življenju globok smisel, ?e sem sredi pokvarjenosti sveta in svoje grešnosti vendarle spravna žrtev z vso najboljšo voljo, z veliko ljubeznijo do Boga in ljudi.

Morda Bog danes ni?esar bolj ne iš?e kot duš, ki bi se mu za to službo zadoš?evanja predale scela.
nazajnazaj