novice in dogodki

FEB
10
2009
S seje ŽPS (272)

Župnijski pastoralni svet je imel svojo redno sejo v januarju. Najprej smo se zahvalili vsem, ki so pomagali pri pripravi tradicionalnega sre?anja bolnih in ostarelih in pri shodu žalujo?ih. Pogovarjali smo se o sanaciji škode na severni strani fasade farne cerkve. Ob ureditvi trškega jedra je prišlo do poškodb na drenaži in to ima za posledico vlago na fasadi. Izvajalec bo škodo saniral predvidoma aprila. Ob 360-letnici mokronoške župnije (1649 – 2009) bi radi dokon?ali fasado na farni cerkvi, ker ji še nima zaklju?nega sloja. Dokler zamakanje ne bo odpravljeno, to nima smisla.
Soseskam zelo priporo?amo, da se v postnem ?asu zberejo k skupni molitvi križevega pota, ?eprav pri tej pobožnosti ne bo mogel biti navzo? tudi župnik. Prosimo, da se za molitev organizirate kar ob dneh, ko je obi?ajno na podružnicah maša, torej ob ponedeljkih pri sv. Roku, ob petkih pri sv. Križu in ob sobotah na Svetem Vrhu. Besedila bom pripravil in jih pravo?asno dostavil v zakristije teh cerkva.
Na prvi petek v marcu bo molitvena ura in sveta maša izjemoma v farni cerkvi, ?eprav bomo v postu, tako kot nekaj zadnjih let, ob petkih imeli pobožnost in sveto mašo na svetih štengah.
V letu evharisti?ne prenove se moramo bolj potruditi pri na videz drobnih, a pomembnih stvareh, kot so poklekovanje, križanje, glasno sodelovanje in petje pri sveti maši, primerno obnašanje v vrsti za obhajilo, tihoto ipd. Družine povabljene, da pridejo k sveti maši na dan, ko kdo od doma?ih obhaja god, rojstni dan, obletnico poroke ipd. Vsak kristjan naj poskuša poleg nedeljske svete maše priti k bogoslužju vsaj enkrat na mesec tudi med tednom. Kratko evharisti?no pobožnost imamo poleg prvih petkov še na tretji ?etrtek v mesecu. Letos bi radi dali poseben poudarek obhajanju velikono?nega tridnevja. Obredi so te dni malo druga?ni, zelo pomenljivi. Ste jih že kdaj videli in pri njih sodelovali? Posebej bole?e je, da božji grob na veliko soboto bolj ali manj sameva. Ne postavljamo ga zato, ker bi ne imeli drugega dela in tudi ne samo zato, da bi bil cerkvi v okras. Postavljamo ga zato, da bi verni ob njem molili. Verjetno bi bilo bolje, ?e bi blagoslov jedil po vzoru nekaterih župnij na podružnicah ukinili in jih imeli samo v far-ni cerkvi, a se za to za enkrat ne bomo odlo?ili. Zelo pa priporo?amo in vabimo, da se v zvezi z blagoslovom, ko ste tako in tako že v avtu, ustavite tudi pri božjem grobu. Ker je bilo lani popoldne v farni cerkvi pri blagoslovu jedil bistveno ve? ljudi kot obi?ajno ob isti uri na Gori, tudi v prihodnje blagoslova jedil na Gori ne bo, bosta pa dva pri fari (ob 14.30. in 17. uri).
nazajnazaj