novice in dogodki

FEB
10
2009
Petje pri sveti maši (Spodbude za Leto evharisti?ne prenove 27

Novo leto je kakor vstopna pesem pri bogoslužju. In obratno. Uspešnega leta ne moremo pri?akovati, ?e si ne izberemo ustreznega programa in na?rta, ki nas bo usmerjal in podpiral. Podobno je tudi pri vstopni pesmi pri sveti maši. Želi nas usmeriti v obhajanje najsvetejših skrivnosti naše vere.
Vstopna pesem je kakor napovednik. Izraža zna?aj dobe v cerkvenem letu. Uglasi in ubere navzo?e, da se po?utijo kot eno telo. Ustvari dobro razpoloženje celotnega ob?estva in vsakega posameznika.
Darovanjska pesem nas spodbuja, da bi po Kristusovem zgledu tudi sami postali dar svoji okolici. Ne moremo prositi za la?ne, osamljene, uboge, ?e jim tudi dejansko ne pomagamo.
Pesem, ki jo pojemo pri svetem obhajilu, je najprej spomin na tisto, kar se je dogajalo v dvorani zadnje ve?erje, potem pa tudi izraz ?eš?enja in hvaležnosti za dar, ki ?loveštvu vra?a milost sprave.
Šele po kon?anem bogoslužju, ko ljudje odhajajo skozi vrata, moremo za?utiti, ?e so kaj doživeli. Neodrešeni in zaskrbljeni ali brezizrazni obrazi kažejo, da jim bogoslužje ni dvignilo duše. Ni se jih dotaknil Bog. ?e pa ljudje iz cerkve odhajajo navdušeni, nagovorjeni, ?e se jim je duša sprostila, pomeni, da je bilo bogoslužje Bogu vše?. K temu veliko pripomore petje pri bogoslužju

Pri petju (?e ne poje zbor) naj bi vsi sodelovali, vsak po svojih mo?eh. Tudi tisti, ki pravijo, da nimajo posluha ali ne pojejo prav posebno radi, naj se vklju?ijo na svoj na?in; petje vedno vpliva na okolje, na soseda v klopi in tudi na celotno ob?estvo, na vse zbrane v cerkvi.
nazajnazaj