novice in dogodki

JAN
10
2009
Oznanila na nedeljo Jezusovega krsta 2009

Ta teden je reden verouk za vse razrede po obi?ajnem urniku. Starši, poskrbite, prosim, da bodo otroci prišli k verouku z urejenimi liturgi?nimi zvezki in narejenimi doma?imi nalogami.

V nedeljo danes teden bo po jutranji mašo seja ŽPS. ?lani, lepo vabljeni!

Mesec januar je mesec verskega tiska. Prav je, da znamo ob množici revij in ?asopisov, ki ?loveka poneumljajo, izbrati tudi kaj takega, kar koriti naši celostni formaciji in duhovnemu življenju.

Prav tako na za?etku leta na naša srca trka akcija Ognjiš?a, ki zbira sredstva za misijone. Svoj dar za misijone, ki je za naše razmere drobiž, za ljudi v misijonih pa pravo bogastvo – od tod ime : »Milijonarji dobrote« lahko oddaste Cvetki ali v zakristiji.

Nedelja je tretja v mesecu, zato bi pri obeh svetih mašah darovanje za ogrevanje farne cerkve.

Godovi v tem tednu: jutri sv. Tatjana, mu?enka, v torek sv. Radovan, škof, v sredo sv. Malahija, prerok, v ?etrtek sv. Absalom, škof, v petek sv. maroški mu?enci, v soboto sv. Anton, puš?avnik, danes teden je 2. navadna nedelja.
nazajnazaj