novice in dogodki

DEC
29
2008
Oznanila na nedeljo Svete Družine 2008

Najprej iskrena zahvala vsem, ki ste se trudili s pripravo jaslic, ?iš?enjem in krašenjem cerkve, liturgi?nim sodelavcem; bralcem, pevcem, organistu in zborovodkinji, ministrantom, skratka vsem, ki ste pripomogli, da smo mogli boži?ne praznike lepo obhajati.

Preden se po fari razširijo kašne neto?ne govorice, naj pojasnim, kaj se je dogajalo v torek med devetdnevnico v župniš?u. Ta dan so namre? med mašo nepridipravi vdrli v župniš?e in sicer skozi okno v u?ilnici in nato v župnijsko pisarno. Naredili so škodo na oknu in vratih, druge škode ni – ostaja pa seveda neprijeten ob?utek, da je nekdo nepovabljen hodil po župniš?u. Hvala tistim, ki so mi ob tej neprijetni izkušnji stali ob strani in ponudili pomo?

Jutri zve?er bomo imeli t.i. ustanovno mašo, to je mašo za vse pokojne, ki so v zgodovini pripomogli k ustanovitvi župnijskega središ?a v Mokronogu, vse dobrotnike in vse, ki so bili povezani z življenjem župnije, posebej za rajne dušne pastirje, za rajne v duhovnih poklicih, ki jih je dala naša fara, pokojne klju?arje, mežnarje in druge sodelavce. K tej maši lepo vabljeni.

V tem tednu je drugi sveti ve?er, na silvestrovo, ko spet pokropimo in pokadimo svoje domove. Zadaj pred spovednico so še na razpolago stekleni?ke z blagoslovljeno vodo, pred zakristijo pa lahko dobite kadilo in oglje. Popoldne ob 16. uri bo zahvalna sveta maša za vse milosti iztekajo?ega se leta. K tej službi božji še posebej lepo vabimo vse, ki so imeli v družini krst, obhajilo, poroko, smrt, okroglo obletnico poroke, življenjski jubilej ali kako drugo ve?jo življenjsko prelomnico.

Na novega leta dan bodo svete maše ob 8 in 10 uri, pri obeh mašah darovanje za potrebe cerkve.

Petek je prvi v mesecu. Vabljeni k molitveni uri, sveti maši in zakramentom.

Fantje iz skupnosti Cenacolo se lepo zahvaljujejo za vse, kar ste jim kot svoj dar namenili v adventni akciji zbiranja hrane in potrebš?in za pomo?i potrebne. Pakete sem jim odpeljal na Štefanovo.

V nedeljo zjutraj ob 8. uri bomo sveto mašo darovali kot 7. dan za + Angelco Vrana.

V nedeljo bo med deseto mašo prepeval »Oktet Vrelec«. Njegova posebnost je, da gre za mešani oktet, v zasedbi namre? pojejo 4 ženske in 4 moški. Po sveti maši se nam bodo pevci predstavili še s kratkim programom. Lepo vabljeni!

Ob koncu bi se vsem organizacijam, tovarnam, podjetnikom in posameznikom, ki so po pošti poslali svoja voš?ila, rad lepo zahvalil. Tudi jaz želim, da bi novo leto bilo za vse nas res nova priložnost, da napredujemo v modrosti in milosti. Naj bo res blagoslovljeno. Vse dobro vam želim. Moja voš?ila pa prenesite tudi tistim faranom, ki zaradi bolezni ali starosti novega leta niso mogli za?eti skupaj z nami pri oltarju.

Godovi v tem tednu: jutri sv. Tomaž Becket, zve?er ustanovna maša, v sredo sv. Silvester, popoldne zahvalna maša, v ?etrtek je praznik Marije Svete Božje Matere,novo leto, petek je prvi v mesecu, v soboto praznik Imena Jezusovega danes teden je 2. nedelja po boži?u.
nazajnazaj