novice in dogodki

NOV
17
2008
Oznanila na 33. navadno nedeljo

Ves mesec november so v naše skupne molitve v cerkvi vklju?eni rajni; za katere ste želeli, da zanje molimo. Tak molitveni spomin lahko naro?ite še ta teden.

V ?etrtek bo po ve?erni maši evharisti?na pobožnost, saj želimo v Letu evharisti?ne prenove poživiti ?eš?enje Svetega Rešnjega Telesa. Lepo vabljeni!

Ta dan bo zve?er ob 19. uri v Trebnjem v Baragovi galeriji dekanijska priprava staršev na krst otrok. To je zadnja letošnja priprava, naslednja bo marca, zato ne prezrite te priložnosti.

Ob godu svete Cecilije voš?imo pevcem, zborovodkinji in organistki ter vsem, ki sodelujete pri ljudskem petju, obilo notranje radosti in zadovoljstva ob prepevanju Bogu na ?ast.

Spomnimo, da se je v soboto v Šentrupertu za?el te?aj priprave na zakon. Kdor je za?etek zamudil, se skupini lahko pridruži v soboto ob 18. uri v župniš?u v Šentrupertu.

Nedelja Kristusa Kralja je zadnja nedelja v cerkvenem letu. V zahvalo za vse prejete milosti in Božje varstvo bomo ob koncu bogoslužja zapeli zahvalo pesem. Pri obeh svetih mašah namenska nabirka za ogrevanje farne cerkve.

V nedeljo danes teden se drugi? sre?a zakonska skupina. Kdor bi se ji še rad pridružil, dobrodošel popoldne ob 15. uri na Žalostni gori.

Godovi v tem tednu: jutri sv. Elizabeta Ogrska, redovnica, v torek posvetitev bazilike sv. Petra in Pavla, v sredo sv. Matilda, redovnica, v ?etrtek sv. Edmund, kralj, v petek darovanje Device Marije, v soboto sv. Cecilija, mu?enka, danes teden je praznik Kristusa Kralja vesoljstva, zadnja nedelja cerkvenega leta, pri obeh svetih mašah pa namenska nabirka za ogrevanje farne cerkve.

Za Slepšek:
Tisti, ki bolj natan?no opazujete, ste verjetno ugotovili, da imamo pri sv. Martinu nov oltar,obrnjen k ljudstvu. Ljubeznivo ga je za sosesko izdelal mojster Krmc, se pravi naš sosed Andrej, ki je tudi povedal, da ra?una ne bova ni? delala – bosta, kot temu re?emo, pora?unala kar s svetim Martinom.
Zahvala tudi vsem, ki med letom skrbite za okolico s košnjo trave (Jože) in urejanjem gredic (Pia) , pa tudi tistim, ki zvonijo, in vsem, ki so cerkev pripravili za današnjo žegnanjsko slovesnost.

Zahvalil pa bi se rad še nekomu, ker je imel veliko skrbi, potov in dela z obnovo te cerkve, ki smo jo privedli nekako do polovice. Verjamemo, da nas sliši, da z ve?nosti praznuje z nami. V življenju je že tako, da je v?asih treba narediti piko, preden dokon?amo misel. Odložiti orodje, ?eprav imamo še veliko na?rtov. Pozabiti na skrbi, ne da bi dokon?ali dela, ki smo jih na?rtovali. Za vse, kar je gospod Branko Safi? kot predsednik Odbora za obnovo cerkve svetega Martina v Slepšku storil za to svetiš?e, mu je novomeški škof msgr. Andrej Glavan na predlog doma?ega župnika podelil posthumno zahvalo in priznanje. Doma?e povabim, da to priznanje v njegovem imenu sprejmejo mi.

Tako kot sem oznanil preteklo nedeljo: bogoslužju v cerkvi zdaj sledi blagoslov vina pred cerkvijo in predstavitev novoustanovljenega društva vinogradnikov.
nazajnazaj