novice in dogodki

DEC
8
2007
253. Družinsko ognjiš?e - Resnica je nekje v sredini

Pripravnika na zakon morata tudi do spolnosti zavzeti svoj odnos. Poznamo dve skrajnosti. V preteklosti so nekateri trdili, da je spolnost nekaj manj lepega, nekakšno nujno zlo in je o njej treba mol?ati. Druga skrajnost, ki je v zraku zlasti danes, je zmotno prepri?anje, da lahko ?lovek z zvezi s spolnostjo dela vse, kar ho?e in kadar ho?e. Kot obi?ajno je tudi, ko gre za spolnost, resnica nekje v sredini.

Vse je Božji dar, tudi spolnost, in ta še posebej zaradi velike naloge, ki jo opravlja v življenju ?loveka in družine. Vsako strast pa ?lovek lahko uporablja pametno ali nespametno. V korist svojega razvoja ali na škodo. V svojo sre?o ali nesre?o. Pomislimo samo na hrano in pija?o in na nagon po samoobrambi. Cel spekter možnih uporab teh dragocenih Božjih darov – od lepega in ?udovitega do razdejanja in groze.

Ljubezen nikakor ni najprej telesna ali spolna stvar, ampak stvar duševnosti in duhovnosti. Telo je pri tem seveda lahko odli?en sodelavec, zato pa ni igra?a, ampak biser. Z biseri pa se ne gre igrati, razen ?e smo bedaki. Seveda je prej ali slej ?as tudi za telesno bližino, za izkazovanje nežnosti in zunanjih znakov notranjega skladanja. Gotovo se morata dva tudi telesno spoznati, ali sta za skupaj. Toda v resnici lahko ?lovek hitro odkrije, kako in koliko sta si dva telesno privla?na. Zato trditev, da je nujno potrebno že pred zakonom imeti tudi spolne odnose, ne drži. Kajti skladnost ali neskladnost v spolnem življenju nikakor nista odvisna najprej od odzivanja organizma, ampak od skladnosti in neskladnosti v neštetih stvareh skupnega življenja.

Veliko je pametnih razlogov, ki odsvetujejo spolne odnose pred poroko – od ?isto prakti?no ?loveških do nadnaravnih. S tem partnerja tvegata nezažejeno nose?nost in, kar je še hujše, skušnjavo, da bi naredila splav. Velikokrat se navidezna ljubezen ohladi, dekle ostane samo, otrok pa brez o?eta. Fant, ki pred poroko od dekleta zahteva vse, da pa ni?, dekle v resnici zlorabi. Marsikdo se poro?i, ker je otrok na poti, sicer se ne bi, in tako stopi v zakon nepremišljeno in pod pritiskom, kar gotovo ni dobro ipd.

Ob vseh teh ?isto ?loveških razlogih pozna kristjan še enega. ?e je zakon zakrament, se pravi poseben prihod Kristusa med poro?enca, zakaj naj bi pri prehitri telesni bližini in morda pri spo?etju otroka izklju?eval tega enkratnega prijatelja Kristusa?
nazajnazaj