novice in dogodki

AUG
18
2008
Triletna akcija (264)

Svoj dar za »Triletno akcijo 2007-2010« so v celoti ali prvi del obrokov do 15.08.2008 oddali: Abina Ludvik, Bartelj (Ribjek), Bartelj Franc, Berce Marija, Bijec Olga, Bizjak (Kolonija), Bizjak (Pod Gradom), Bouhan Ivanka, Bulc Marija, Cvetan Stane, ?ož Vera, Deu Peter, Dežman Albina, Dolešek Marija, Dolenšek Pavel, Fišter Cvetka, Fišter Fani, Florijan?i? (Ulica Talcev), Florijan?i? Ana, Florijan?i? Jožefa, Florijan?i? Ljudmila, Gorjup Elizabeta, Gorjup Marija, Grabnar Jožica In Tone, Gregor?i? (Puš?ava), Gregor?i? Alenka, Gregor?i? Amalija, Gri?ar Alojzij, Ho?evar Anita, Janeži? Ciril, Janeži? Marija, Jankovi?-Stopar, Jerman An?i, Jerman Darinka, Jer-man Slavko, Jevnikar Ana, Jurgli? Gabi, Juvan?i? Marija, Juvan?i? Slavko, Kocjan Pepca, Kolenc Marjan, Kolenc Suzana, Kora?in Anton, Kora?in Sonja, Kos Franci (G. Laknice), Kos Franci (M. vas), Kova?i? Anton, Kova?i? Franc, Kralj Slavka, Krmelj Tršinar, Krnc Neža, Krži?, Lubešek, Luki?, Magovec Rajko, Majhen Zvone, Maver Anton, Mavri? Majda, Metelko Marija, Možina Leopold, Nagelj, Novak Joži, Novak Marija, Obaha Ana, Okorn Ana, Ornik, Oštir Valentin, Ozimek Reneta, Pavlin, Pe?nik Anica, Pepelnjak Ivana, Petan Rezka, Peterle Ivana, Pevc, Pucelj Mari, Rajer Stane, Repše Franc, Repše Magda, Savšek Leopold, Skušek Marija, Smoli? Stane, Stari? Jože, Tomc Alenka, Tršinar (M. vas), Tršinar Milka, Vovk Lojze, Zajc (Škarpa), Zakrajšek (Most), Zarabec Majda, Ziherl Pepca, Ziherl Sandi, Zupa?i? Stane, Zupan?i? Mihaela in Žagar Emilija. Skupaj 8.546 EUR. Vsem velik Bog povrni!
nazajnazaj