novice in dogodki

APR
15
2018
Napisali so (402)

Velikokrat slišimo ljudi: »Saj sem dober človek, zakaj bi torej hodil k maši«. Lahko so ljudje do-bri, ni pa nujno, da so hkrati tudi dobri kristjani. Če hočeš biti dober kristjan, moraš osvojiti ta živ-ljenjski slog. Vzeti si čas za Boga, z njim prepleta-ti svojo življenjsko zgodbo in imeti bogat, pristen ter iskren odnos, da ne izgubiš vere. Ljudje misli-mo, da je vera nekaj stalnega. A ni, ker jo lahko zapravimo ali uničimo.
Obisk svete maše je preventiva in zdravilo, da človek ne izgubi osebnega odnosa z Bogom. Mo-ramo investirati svoj čas in vzdrževati versko dis-ciplino.
Naša vera ni samo odrešitvena, ampak občestve-na vera, ki je usmerjena tudi na druge. Pomemb-no je, da se družimo in skupaj obhajamo po-membne dneve naše vere. Tako imajo družine le-po priložnost, da se skupaj obračajo k Bogu. A tako, kot načrtujemo počitnice, moramo načrto-vati tudi praznike. Določimo, katere so tiste tradi-cije, ki nas bogatijo, kdaj k sveti maši in podobno. S prazniki se zahvalimo Bogu za vse, hkrati pa ga prosimo za nadaljnji blagoslov.
(dr. Tadej Strehovec, RO)
nazajnazaj