novice in dogodki

NOV
26
2017
Papež nam govori (397)

»Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici«. Te besede apostola Janeza vsebujejo zahtevo, ki je noben kristjan ne sme prezreti.
Božja ljubezen sloni na dveh stebrih: Bog - nas je prvi ljubil in - v svoji ljubezni se nam je popol-noma podaril, za nas je dal celo življenje. Takšna Božja ljubezen ne more ostati brez človekovega odgovora. Lahko pa se zgodi le tedaj, ko v svoje srce, kolikor mogoče sprejmemo božjo milost, ki našo voljo in celo čustva nagiba k ljubezni do Boga in bližnjega.
Cerkev je vedno razumela pomembnost dobrodelnosti. Veliko pričevanje za to je na prvih stra-neh Apostolskih del, kjer Peter prosi brate, naj izberejo sedem mož, da bodo služili revnim. To je gotovo eden prvih znakov, s katerimi je krščanska skupnost stopila na svetovni oder: služenje najbolj revnim.
»Prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval«. Te bese-de jasno kažejo živo skrb prvih kristjanov. Apo-stol Jakob, ki v svojem pismu ne skopari s krep-kimi in ostrimi besedami: »Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Mar ga lahko vera reši? Če sta brat ali sestra gola in jima manjka vsakdanje hrane, pa jima kdo izmed vas reče: 'Pojdita v miru! Pogrejta se in najejta', a jima ne daste, kar potrebujeta za telo, kaj to po-maga? Tako je tudi z vero, če nima del; sama zase je mrtva«
(Poslanica za svetovni dan ubogih 2017)
nazajnazaj