novice in dogodki

OCT
18
2017
Papež nam govori (396)

Smrt predstavlja stvarnost, ki jo naša moderna civilizacija vedno bolj želi odstraniti. Ko se znaj-demo pred smrtjo naših bližnjih ali nas samih, smo nepripravljeni. Druge civilizacije, tiste pred našo, so imele pogum, da so smrti gledale v obraz. Kakor neizogibno stvarnost, ki je človeka obvezovala, da je živel nekaj absolutnega.
Psalm 90 pravi: »Daj nam spoznati štetje naših dni, da pridemo do srčne modrosti.« Štetje naših dni naredi srce modro. To so besede, ki vodijo v zdrav realizem in preženejo delirij vsemogočno-sti. Skoraj nič smo, naši dnevi hitro minevajo. Četudi bi živeli sto let, bi se nam na koncu zdelo, da je vse bil le piš.
Smrt tako razgali naše življenje. Razkrije nam, da so naša dejanja ponosa, jeze in sovraštva bila ja-lova. Z obžalovanjem se zavemo, da nismo do-volj ljubili in da nismo iskali to, kar je bistveno. Vidimo pa tudi, kar smo zares dobrega sejali: ljubezni, za katere smo se žrtvovali.
Jezus je razsvetlil skrivnost naše smrti. S svojim obnašanjem pri Lazarjevem grobu odobrava, da se čutimo žalostne, ko nam ljubljena oseba umre. Pred Marto pa se Jezus predstavi: »Jaz sem vsta-jenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, ve-komaj ne bo umrl. Veruješ v to?«. Isto Jezus po-navlja vsakemu med nami vsakokrat, ko smrt raztrga tkanino življenja. Vse naše življenje se vr-ti med pobočjem vere in prepadom strahu. »Jaz nisem smrt, jaz sem vstajenje in življenje. Veruješ to?« nam govori Jezus.

(sredina avdienca 18.11.2017)
nazajnazaj