novice in dogodki

JUN
9
2017
Gospodov vinograd (Uvodnik 392)

»Dragi sobrat, s tem odlokom Vas imenujem za župnika župnije te in te … Vaše pravice in dolžnosti so naštete v kan. 528 do 537 ZCP in v čl. 171 do 192 ZLŠ … Službo nastopite 1. avgusta letos.«
Kako malo povedo te suhoparne besede na kosu papirja o župniji. To je njiva, ki me čaka, da jo posejem, vinograd, da ga okopljem; zaklad, ki mi je zaupan, da ga ohranim in pomnožim. Kako rad jo imam, to mojo župnijo – mojo skrb in radost, moje veselje in bolečine!
Gospod, hvala ti za dekret, s katerim mi je škof zaupal to mojo župnijo, hvala za vse moje farane, zveste in nezveste, ljube in malo manj ljube. Hvala ti za vse moje preproste ribiče in pastirje, za skesane Marije Magdalene in tihe nočne obiskovalce Nikodeme; pa tudi za vse farizeje in judeže.
Hvala ti, Gospod, za vse, ki me imajo radi in zame skrbijo, kakor tudi tiste, ki bi radi, da čim prej izginem. Hvala za zaupane mi otroke, družine, ki me sprejemajo v svoje domove, bolne in ostarele, ki me potrebujejo in s hrepenenjem pričakujejo. Odpusti pa mi, Gospod, mojo premajhno ljubezen, mojo mlačnost in nevestnost, mojo lenobo in neresnost.

(Roman Starc, Družina)
nazajnazaj