novice in dogodki

JUN
9
2017
Ob vstopu v življenje (392)


Če so še pred desetletji osrednjo vlogo pri vzgoji mladih imele družina, šola in Cerkev – vsaka za eno tretjino – imajo sedaj vse tri skupaj morda komaj še tretjinski vzgojni delež. Danes prevla-dujoča kultura okolja in javno mnenje - oba, vsak na svoj način - ponujata mladim ekstremne in mi-kavne vedenjske vzorce. Tako in nič drugače, če ne pa nisi 'cool'!
In vendar si mladi želijo pravih vrednot, samo moči nimajo, da bi se uprli toku. To se lepo vidi tudi iz prošenj za sprejem med kandidate za sveto birmo, v katerih so letošnji birmanci napisali, da se želijo dobro pripravi na sveto birmo,
-ker je birma še en korak v moje versko življenje. Birma je potrditev tega, kar sem, in tistega, v kar verujem (David Kos),
-da bi se zbližala z Bogom. To bi mi dalo duhov-no spodbudo (Ines Kolenc),
-ker s tem zakramentom postanem bolj odgovorna in samostojna (Patricija Krajčič),
-ker želim prejeti dar Svetega Duha in imeti vse potrebne zakramente za nadaljnjo pot v življenju (Matej Popit),
-da mi bo Bog stal ob strani celo življenje in da bi se poglobila v krščansko življenje (Monika Jane-žič),
-da bom postal odrasel član Cerkve in bom lahko pomagal za skupno dobro. Želim si preživeti ži-vljenje s pomočjo Boga, da bom lahko vzgajal svoje otroke v krščanskem duhu (Rok Rajer),
-da utrdim svojo vero in prejmem Svetega Duha (Matej Peterlin),
-ker bi rad postal aktiven član Cerkve. Rad bi se posvetil in poslušal notranji glas s pomočjo Svete-ga Duha (Žan Novak),
-ker se želim zbližati z Jezusom. S sveto birmo bom lahko postala samostojna in odgovorna kris-tjanka (Kaja Tratar),
-da poglobim svojo vero. Tako bom še trdneje zaupala in verovala v Boga (Lana Gregorčič),
-ker bo napolnila moje srce s Svetim Duhom. Ta-ko bom postal odrasel kristjan in pravi Jezusov pričevalec (Matej Pene),
-da bom živel kot pravi kristjan. Da bo moja vera trdna in da se bom ravnal po njej (Luka Pucelj),
-da mi bo Sveti Duh pomagal pri težkih odloči-tvah. Sveta birma mi bo dala darove Svetega Du-ha in Božjo milost. Tako bom še bolj povezan z Bogom (Klemen Ajdišek),
-ker se želim pripraviti na samostojno krščansko življenje. Želim prejeti Svetega Duha, da me bo vodil popravi poti (Teja Tršinar),
-ker želim prejeti Svetega Duha in imeti vse za-kramente (Žan Pucelj),
-da sprejmem Svetega Duha in Božjo milost (Alen Zorc).
nazajnazaj