novice in dogodki

MAR
27
2017
Priprava na sveto spoved (389)

Spraševanje vesti je zelo pomembno opravilo, s pomočjo katerega spoznamo, kdo smo v resnici in k čemu nas vabi Gospod. In tudi ko odkrijemo ogromno razliko med tem, kar nas uči evangelij, in tistim, kar delamo in mislimo mi, se nam ni po-trebno bati. Najpomembnejše je, da razumeš, da je ta zakrament dejanje vere v ljubezen Boga Očeta, ki nam v moči Jezusove daritve na križu odpušča grehe in nam po Svetem Duhu daje novo življenje.
Poskušajmo se tokat pripraviti na sveto spoved ob prvi in največji zapovedi: Ljubi Gospoda, svojega Boga z vsem srcem in svojega bližnjega kakor samega sebe.

Ljubi Gospoda, svojega Boga z vsem srcem…

Sem hvaležen Bogu za dar življenja, ki ga živim? Sem v resnici kristjan ali je zame vse samo tradicija, običaj? Verujem v Boga, ki je prisoten v zgodovini, ki se je razodel v Jezusu Kristusu in je po Svetem Duhu prisoten v meni? Ali je moja vera globoka ali površna? Sem vraževeren, se ukvarjam s kakšnimi nekrščanskimi duhovnimi praksami, verujem v horoskop? Molim samo, kadar kaj potrebujem ali tudi tedaj, kadar mi gre vse prav? Je moja molitev osebno srečanje z živim Bogom ali zgolj navada?
Preklinjam in pogosto uporabljam nesramne besede? Govorim proti Cerkvi, duhovnikom in pa-pežu? Ali se rad udeležujem nedeljske sv. maše in prejemam zakramente? Pri maši sodelujem ali se dolgočasim? Kdaj sem bil nazadnje pri sveti spovedi? Se trudim, da bi zrasel v zrelega kristjana in pokončnega človeka? Iščem odgovore na vprašanja življenja v veri, ali pa se prilagajam miselnosti sveta? Dajem pretirano težo denarju, ma-terialnim dobrinam, osebnim uspehom, zabavam?

… in svojega bližnjega…

Evangelij pravi, da ne moremo ljubiti Boga, če ne ljubimo svojega bližnjega. Ali sem prepričan o tem? Sem hvaležen staršem, jih spoštujem in upoštevam njihove nasvete? Se morda kdaj za-radi mene v družini skregamo? Ali se sporom iz-ogibam? Kakšni so moji odnosi do sester, bratov, sošolcev, prijateljev? Dajem drugim dober zgled? Si vzamem čas za druge, se z njimi pogo-varjam? Rad odpuščam in skušam razumeti napake bližnjega, ker imam tudi jaz svoje napake? Opravljam, sem nevoščljiv, ljubosumen, mašče-valen, žaljiv? Sem pri svojem delu (študiju) poš-ten in vesten? So moje misli, besede in dejanja čista in iskrena? Se zavedam lepote daru, ki mi ga je Bog zaupal s spolnostjo? Se v čistosti srca in telesa pripravljam na zakon? Spoštujem dekle, fanta in skupaj z njim zorim za resnično ljubezen, ki vključuje odpoved in žrtvovanje? Sem imel izvenzakonske spolne odnose? Sem se samoza-dovoljeval? Spoštujem človeško življenje, sem komu vsiljeval, svetoval ali sam naredil splav? Sem kradel, lagal, sleparil, oškodoval premoženje posameznika ali skupnosti? Vozim previdno v spoštovanju življenja bližnjega?
kakor samega sebe!

Kako uporabljam svoj čas in darove, ki mi jih je dal Bog? Skrbim za svoje zdravje? Pretiravam v hrani in pijači? Se dovolj gibljem? Kako porab-ljam čas? Se prepuščam lenobi? Se trudim izobli-kovati svoj značaj? Se borim proti strastem in slabim nagnjenjem? Se znam čemu odreči? Se zdravo zabavam? Sem zmeren v uporabi TV, GSM-a in računalnika? Sem s čim zasvojen? Iščem v življenju predvsem to, kar mi paše, ali sem se pripravljen žrtvovati za dobro, lepo, re-snično? Imam v življenju cilj, ki bi ga rad uresni-čil – je v skladu z ljubeznijo in dobroto?

Mi vest očita še kaj drugega?
nazajnazaj