novice in dogodki

MAR
27
2017
Papež nam govori (389)

Vsakdo izmed nas, vsak dan, stori kaj slabega. Problem je v tem, da se lahko navadimo na življenje v slabih stvareh. Zato je tako pomembno, da se učimo delati dobro. Delati dobro ni lahko: tega se moramo vedno učiti. In uči nas On. Na poti življenja, krščanskega življenja, se uči vse dni. Vse dni se je treba naučiti nekaj narediti, biti boljši kakor dan prej. Oddaljiti se od zla in se učiti delati dobro: to je pravilo spreobrnjenja. Kajti spreobrniti se ne pomeni iti k neki dobri vi-li, ki nas spreobrne s čarobno paličico; ne! Je pot. Je pot oddaljevanja od slabega in učenja dobre-ga. Potrebna sta torej pogum, da se oddaljimo, in ponižnost, da se učimo delati dobro, in sicer v konkretnih stvareh. Gospod jih omenja nekaj, a obstaja še veliko drugih: iskati pravico, pomagati zatiranemu, prisojati pravico siroti, braniti pravdo vdove …
Berilo iz knjige preroka Izaija se nadaljuje z Gospodovim povabilom, da bi se dvignili: Kvi-šku, pridite, pravdajmo se. Povabilo, da bi vstali, je Jezus izrekel tudi hromim, Jairovi hčerki in sinu vdove iz Naina. Gospod nam pomaga, da se dvignemo. Pomaga nam tako, da hodi skupaj z nami, da nam razloži stvari, da nas vodi za roko. Gospod lahko stori »ta čudež«, ki je v tem, da »nas spremeni«, ne sicer z danes na jutri, temveč preko poti.
Povabilo k spreobrnjenju, oddaljite se od zla, učite se delati dobro … To je postna pot spreobrnjenja. Preprosto. On je Oče, ki nam govori, Oče, ki nas ima rad, zelo rad. Na tej poti spreo-brnjenja nas spremlja. Od nas zahteva le, da smo ponižni.
Postna pot spreobrnjenja je torej oddaljiti se od zla, učiti se delati dobro, dvigniti se in hoditi z Njim. Tedaj bodo »vsi naši grehi odpuščeni«.

(homilija, 14.03.2017)
nazajnazaj