novice in dogodki

JAN
23
2017
Verska statistika 2016 (1. del, 386)

Za nami je izredno bogato leto. Zaznamovala sta ga 10-letnica škofije in jubilejno leto usmiljenja, med katerim smo na novo odkrivali telesna in duhovna dela usmiljenja. Nadvse primerno se mi zdi, da se je v to dogajanje na svoj način vključi-la tudi država Slovenija, ker smo prav v tem sve-tem letu doživeli tudi pokop žrtev iz rova svete Barbare, saj pravica do groba ni le osnovna civi-lizacijska norma, ampak tudi eno od del usmilje-nja (mrtve pokopavati). V zgodovini naše župni-je bo ostalo zapisano, da je ob tej priložnosti tudi cerkev na Žalostni gori prvič imela sveta vrata in sicer ob Jernejevem shodu. V jubileju se srečata dobrota Boga in šibkost človeka, ki vedno po-trebuje Očetovo ljubezen in odpuščanje. Ravno Bogu je lastno usmiljenje in v tem se še posebej izraža njegova vsemogočnost.
Težka in zahtevna naloga je meriti vero občestva. Nihče si ne domišlja, da se to da z nekaj stati-stičnimi podatki. Toda vsaj nekaj nam kljub vsemu precej jasno povedo tudi podatki o tem, koliko zakramentov je bilo podeljenih in kako poteka življenje v župniji. Če zakramente preje-mamo redno, to že kaže, da nam je veliko do te-ga, da bi v veri napredovali in rasli. In le, če jih prejemamo z globoko vero in dobro pripravljeni, so učinkoviti.
Številke nam o letu 2016 povedo naslednje:

1. Sveti krsti
V krstni milosti je bilo prerojenih in v katoliško Cerkev sprejetih letos 12 otrok (lani 20), 7 deč-kov in 5 deklic. 8 otrok je iz svobodnih zvez, starši 4-ih otrok imajo svoj zakon urejen tudi pred Bogom in pred Cerkvijo. Starši so otrokom izbrali sledeča imena: Ela, Ema, Izak, Jona, Lan, Leon Nejc, Nastja, Nejc, Nik, Peter, Urban, Ži-va.
Ker je za starše krst otroka priložnost, da nekaj naredijo za svojo vero, jim želimo pomagati z dekanijsko pripravo, ki je praviloma tretji četrtek v mesecu. Morda ob tej priložnosti poskrbite tudi za cerkveno poroko, saj pri mnogih ni pravega vzroka, zakaj se ne poročijo, samo odločijo se ne in čakajo. Kaj, pa ne vem. In tudi oni običajno ne. Ob nekaterih sodobnih imenih je otrokom težko najti krstnega zavetnika, zato ni slabo, če starši otroku izberete še krstno ime. Vsem star-šem čestitamo, otrokom pa želimo, da bi rasli v modrosti in milosti.
(se nadaljuje)
nazajnazaj