novice in dogodki

JAN
23
2017
Napisali so (386)

Pogled na množico pohodnikov, ki v začetku ja-nuarja prihajajo v Dražgoše iz doline z Rudna, z Jamnika in iz Lajš po istih poteh kot pred 75 leti nemški napadalci, me navdaja z grozo in stra-hom. Mnogi izmed pohodnikov se ponašajo s to-talitarnim simbolom rdeče zvezde, kot so se v tistih nesrečnih dneh nemški agresorji s svojimi nacističnimi simboli. Sprašujem se, ali pohodniki sploh poznajo resnično ozadje dogodkov, zaradi katerih so namenjeni v to vas. Njihov skrajno po-vršinski odnos do dražgoške tragedije priča o tem, da ne. Bolj so jim mar boni za hrano, ki jih dobijo »izbranci«, kot pa da bi le za trenutek po-skušali razumeti, kaj se je pravzaprav dogajalo v tistih težkih januarskih dneh, in sočustvovati z žr-tvami in njihovimi svojci. Prireditev, ki bi morala biti žalna komemoracija, je v bistvu veseljačenje ob rohnenju političnih parol. Namesto da bi za-zvenele žalostinke, kot bi se spodobilo kraju, kjer se žaluje za ubitimi, že od jutra naprej donijo par-tizanske bojne pesmi.
Dražgošani so bili prisiljeni sprejeti partizane, ko so ti prišli na silvestrovo v Dražgoše. Prosili so jih, naj se umaknejo iz vasi, da ne bi izzvali nem-škega maščevanja nad vaščani. Vendar so jim partizani na prvem in drugem mitingu (!) vzvišeno zatrjevali, da jih bodo branili in da se jim ni treba ničesar bati. A partizani niso branili Dražgo-šanov. Ko so Nemci v nedeljo dopoldne prodrli do zaselka Jelenšče iz smeri Lajš, so tam postrelili prve domačine. Borci Bičkovega voda, ki jim je že zmanjkalo streliva, so skriti v bližini opazovali pobijanje, v nedeljo proti večeru pa so se umakni-li na Jelovico. V nedeljo zvečer v vasi ni bilo no-benega partizana več! Ljudi so pustili na milost in nemilost nemškim okupatorjem. Prav tako nobe-den od partizanov ni prišel v del vasi Pri cerkvi, da bi ljudi opozoril, kaj se dogaja v Jelenščah, da bi se ljudje lahko umaknili iz vasi. In Nemci so v ponedeljek zjutraj pobili tudi moške v vasi Pri cerkvi.
Mineva 75 let od dražgoške tragedije, v kateri je izgubilo življenje 41 domačinov. Umrli so zaradi oholosti vodij Cankarjevega bataljona, ki so jim lažno obljubljali, da jih bodo zaščitili in branili. In zdaj ležijo brezimni pod strašljivim ogrodjem betonskega spomenika, ki namesto kraja miru in spoštljivega spomina za mnoge postaja zgolj raz-gledna točka, kamor prihajajo ljudje, ki ne vedo, kaj se je v tistih grozljivih januarskih dneh doga-jalo v Dražgošah,
Na plošči kostnice je napis, ki govori »o veliki zmagi slovenskih partizanov«. Vendar na tem kraju ni bilo nobene zmage, bila je samo velika tragedija, v kateri je umrlo 41 domačinov in 8 partizanov.

(Franc Kavčič, priča dražgoške tragedije, Casnik.si)
nazajnazaj