novice in dogodki

JUL
4
2008
Umrl je g.Safi?, predsednik Odbora za obnovo slepške cerkve

...Kdor umre, ni mrtev, ampak je samo zašel, kakor zaide vsak ve?er sonce. In potlej ?aka, kdaj bo napo?ilo jutro velikono?ne zarje sveta in ?loveštva...

Jutri, v ponedeljek, 7.7.2008, bo v vseh župnijah v Ob?ini Sevnica in v župnijah, od koder so doma pokojni tragi?nega dogodka na Savi, torej tudi pri nas, dan molitve za preminule in njihove sorodnike. V vseh župnijskih cerkvah bomo ta dan zvonili za pokojne kakor po navadi. Ob 18. uri bo v Kulturni dvorani Sevnica potekala žalna seja. Ob 20. uri pa bo v župnijski cerkvi v Sevnici maša zadušnica, pri kateri bosta navzo?a celjski škof dr. Stres in novomeški škof msgr. Glavan, inšpektor salezijancev in duhovniki iz župnij, od koder so pokojni. K tej svati maši posebej povabimo tudi sorodnike, sosede, prijatelje in znance svetnika naše ob?ine gospoda Safi?a. Obenem škofje prosijo in vabijo ljudi, naj ta dan še posebej molijo za rajne in za njihove svojce, za notranjo mo?, naj delijo bole?ino z našimi kraji in našimi ljudmi.

Pogrebne sve?anosti za pokojne bodo po posameznih župnijah, kot bodo želeli svojci.

V imenu župnijskega ob?estva se gospodu Safi?u zahvaljujem za nesebi?no in požrtvovalno vodenje Odbora za obnovo cerkve sv. Martina v Slepšku. Naj mu bo Bog bogat pla?nik za vsa njegova dobra dela.

Doma?im in Ob?ini Mokronog – Trebelno sem izrazili sožalje takole:

Spoštovani!

Dovolite, da Vam v uri bolesti in žalosti v imenu župnijskega ob?estva, ?lanov Odbora za obnovo podružni?ne cerkve v Slepšku in v svojem imenu zagotovim bližino, so?utje in molitveni spomin.
Vsak zakaj ima svoj zato. V?asih pa nam ni takoj dano, da bi takoj našli odgovor na vsa vprašanja. Zato je tako zelo pomembno, da smo prepri?ani, da nismo žrtev slepe usode in naklju?nih okoliš?in. Samo zato imajo tudi žrtve in izgube svojo neprecenljivo vrednost.
Resni?no pla?ilo ni to, kar ?lovek zasluži, ampak kar s svojim delom postane. Z vestnim in požrtvovalnim delom, s svojo prijaznostjo in doslednostjo, z razdajanjem za skupno dobro je pokojni Branko Safi? postal posnemanja vreden zgled. Globoko v svojem srcu ?utimo, da vse dobro in plemenito s smrtjo preprosto ne more izginiti v ni?. Zato nas tolaži upanje, da se bomo z rajnimi spet veseli sešli.
Naj bo Bog pokojnemu bogat pla?nik za vsa njegova dobra dela; vsem, ki ga boste pogrešali, pa opora in tolažba.

Klavdio Peterca, župnikSpoštovani gospod župan,
svetnice in svetnik,
uslužbenke in uslužbenci Ob?ine Mokronog - Trebelno!

Globoko v sebi smo ljudje prepri?ani, da je smrt vsota vsej prejšnjih dejanj, je žrtev vseh žrtev, je popolno dejanje ljubezni. Zato je tudi nenadna in tragi?na smrt Vašega cenjenega kolega svetnika Branka Safi?a vsota njegovih številnih dobrih del v blagor skupnosti, gorjanov, vaš?anov, soseske svetega Martina in ob?ine Mokronog - Trebelno. Veliko projektov ostaja neuresni?enih. Poznalo se bo, da je gospod Safi? prehitro odšel. A naj bo njegov plemenit in posnemanja vreden zgled vsem žive?im spodbuda, da se spla?a svoje življenje zastaviti v blagor skupnosti.

S so?utno mislijo na vse; pozdrav v Gospodu.

Klavdio Peterca, župnik (žpk)
nazajnazaj