novice in dogodki

OCT
24
2016
Papež nam govori (383)

Nemalo je starejših, ki svoj čas in sposobnosti, ki jim jih je dal Bog, velikodušno posvečajo pomoči in podpori drugim. Koliko starih staršev skrbi za vnuke in tem najmanjšim s preprostostjo posreduje življenjske izkušnje, duhovne in kulturne vrednote skupnosti in naroda!
V svetu, kjer sta moč in videz pogosto mitizirana, imajo starejši poslanstvo, da pričujejo o vrednotah, ki so zares pomembne in ki ostanejo za vedno, saj so zapisane v srce vsakega človeka. Poklicani smo delovati za razvoj kulture življenja in pričevati, da je vsako življenjsko obdobje Božji dar.Pri tem pa se je treba zoperstaviti škodljivi kulturi odmetavanja, ki ostarele odriva na obrobje, s tem ko jih opredeljuje kot neproduktivne. Prav tako je pomembno podpirati vezi med generacijami. Prihodnost naroda zahteva srečanje med mladimi in starimi: mladi so vitalnost naroda na poti, starejši pa krepijo to vitalnost s spominom in z modrostjo.
Dragi dedki in drage babice, hvala za zgled lju-bezni, predanosti in modrosti. Naj v družbi ne manjkata vaš nasmeh in lesk vaših oči!
nazajnazaj