novice in dogodki

APR
18
2016
Napisali so (377)

Fabrice Hadjadj, Francoz z židovsko-tunizijskim poreklom, v knjigi 'Kaj je družina?' uvodoma zapiše: »Družina je temelj.« In si mislim: »Fino, še eden - ali pa vsaj eden - ki razume...«.
Njegova argumentacija se opira na zdravo kme-čko pamet:
1. Družina je najprej kraj prve ljubezni. Bistve-no je, da se imajo starši radi, da je otrok ljubljen; brez tega lahko družina le razpade ali otopi.
2. Družina je kraj prve vzgoje. Otrok je vanjo rojen po 'odgovornem starševskem načrtu', pri čemer starša po svojih najboljših močeh mislita na njegov jutri, njegovo izoblikovanje ter druž-beno usposobljenost.
3. Človeška družina je tudi kraj spoštovanja svoboščin. Starša sta se vanjo združila s pogod-bo in skozi svoje vzgojno poslanstvo prispevata k spodbujanju 'otrokove samostojnosti' in ne k večanju njegove odvisnosti…
Zato je tistim, ki zagrizeno napadajo družino – in jo želijo razmesariti – tako težko ugovarjati. Pojasniti, da človek izhaja iz opice, je lažje, kot pojasniti, da otrok izhaja iz moškega in ženske. V prvem primeru teza dejansko zahteva pojasnila, celo številna, medtem ko v drugem primeru nimamo česa pojasnjevati, saj niti ne gre za tezo, temveč za neko popolnoma začetno danost, ki je podobna obstoju zunanjega sveta. In kako pojasniti, da zunanji svet je? Kako nekomu dokazati, da sonce sije?«
nazajnazaj