novice in dogodki

FEB
15
2016
Post, molitev, dobra dela (Uvodnik 375)

Ta tri področja zajemajo tri ključne dimenzije našega življenja: religiozno, ki jo predstavlja molitev; socialno, ki jo predstavlja miloščina, ter telesno, ki jo predstavlja post, ki ni le zatajitev slabega v nas, ampak veliko bolj rodovitnost dobrega.
Stari Grki so s pomočjo askeze in odpovedi mnogim stvarem, tudi hrani, uspevali na šport-nem in vojaškem področju. Po mnenju filozofov je bilo treba telo obvladovati, da njegove potrebe ne bi zavrle duhovnega ustvarjanja. Post je lahko obredni (ob določenih praznikih in obredih), spokorniški (odpuščanje grehov) in asketski (osvoboditev od telesnosti). In prav post je pot, ki daje duši prednost pred telesom.
Danes je splošno znano, da se nekateri postijo zaradi tega, da se dokažejo, da to zmorejo, spet drugi, da bi imeli zaželeno postavo, mnogi se postijo zaradi propagande o nujnosti zauživanja le »zdrave« hrane. Vsi ti načini zamegljujejo krščanski pomen posta, ga mnogokrat razvred-notijo, predvsem pa mu odvzemajo duhovno učinkovitost in namen; ta je: poglabljanje naše vere in pripadnosti Kristusu, prečiščevanje naših vsakdanjih odločitev za Boga in še posebej služba bližnjemu.
nazajnazaj