novice in dogodki

NOV
5
2015
Spomin na verne rajne (Uvodnik 371)

Rimski martirologij, koledar z godovi svetni-kov, naznanja spomin vseh vernih rajnih s temi jedrnatimi besedami: »Danes je slovesni spomin vseh umrlih vernih. Najprej se je Cerkev kot nežna čuteča mati potrudila, da bi poveličevala s primernimi slavospevi vse svoje otroke v nebeškem veselju. Zdaj pa bi v svoji materinski skrbi vsem svojim otrokom, ki trpijo v kraju očiščevanja, s svojo mogočno priprošnjo pri Kristusu, svojem Gospodu in Ženinu, rada pomagala, da bi bili čim prej sprejeti v občestvo nebeščanov.«
Spomin ima svoj izvor v odredbi sv. Odila, opa-ta v Clunyju, ki je leta 998 ukazal vsem sebi podrejenim samostanom, naj 1. novembra popoldne po vseh cerkvah zvoni mrtvim v spo-min, menihi naj ta večer molijo za mrtve in naslednji dan darujejo zanje sveto mašo ter delijo miloščino.
»Cerkev je že od prvih časov dalje častila spo-min svojih rajnih ter darovala priprošnje v nji-hovo korist, predvsem evharistično daritev, da bi potem, ko so bili očiščeni, mogli dospeti do blaženega gledanja Boga. Cerkev priporoča tudi miloščino, odpustke in spokorna dela v korist rajnim.« uči Katekizem katoliške Cerkve.
nazajnazaj