novice in dogodki

MAR
2
2015
Birmanci o birmi (Uvodnik 362)

Iz prošenj za sprejem med kandidate za sveto birmo...
Zakrament svete birme želim prejeti,
-da mi bo Sveti Duh stal ob strani pri težkih odločitvah (Katja);
-da bom poglobil vero in dozorel v ljubezni do Boga in bližnjega (Daniel);
-ker mi bo sveta birma dala drugačen pogled na svet (Matija);
-da bom lahko sprejemala prave odločitve in uspešno premagovala ovire na življenjski poti (Tjaša);
-ker hočem živeti po načelih vere in jo ohraniti celo življenje (Anže);
-ker je to moja vera in vera mojih staršev; sveta birma je na nek način prehod iz otroštva v odras-lost (Rok);
-ker mi to veliko pomeni (Boštjan);
-ker bom lažje ohranila svojo vero (Nastja);
-da se bom lahko poročila cerkveno in v tem duhu vzgojila otroke (Katarina);
-da bi se bolj povezal z Bogom, ker je tako živ-ljenje lažje (Tilen, Tjaša);
-ker mi da Božjo milost in darove Svetega Duha (Jaka);
-da bi postala bolj zrelo in odgovorno dekle (Ines);
-da bi mi Sveti Duh podaril svoje darove, to je pomagajočo milost, brez katere ne moremo prav živeti (Aljaž);
-ker želim ostati del Cerkve (Jan).
nazajnazaj