novice in dogodki

OCT
20
2014
Novembrski spomin na rajne (356)

Prvi november. Za mnoge nikoli 'dan mrtvih', vedno 'vsi sveti'. Družinski praznik; praznik tis-tih, ki smo in tistih, ki jih ni več. Občutek kore-nin, toplega gnezda, družine, pripadnosti. Na čisto poseben način vsako leto podoživljamo pripovedi o naši družini, o prednikih. In se seveda srečamo z vsemi tistimi, ki so naše »daljno« sorodstvo. Samo še priimki na nagrobnikih, ki so isti, kažejo, da so naši predniki živeli skupaj.
Vsi sveti so praznik vseh svetnikov; tako tistih, ki so bili, kot tistih, ki še niso bili uradno priz-nani s strani Cerkve. Korenina praznika je litur-gični spomin 'Device Marije in vsem mučen-cem', ki ga je uvedel papež Bonifacij IV. leta 610 po vzoru pravoslavne Cerkve, ki je prazno-vala dan vseh mučencev že v 4. stoletju. Prvotno je bil za ta dan določen 13. maj. Kasneje se je s papežem Gregorjem (leta 835) praznik razširil na vse svetnike, ne samo mučence, in bil prestavljen na 1. novembra.
Naslednji dan, 2. november, je spomin vernih rajnih. Ta dan je posvečen vsem tistim, ki so umrli, a še niso prišli v nebesa, ker njihove duše še niso očiščene vseh grehov. Ljudje so od nek-daj praznovanja povezovali s spremembami let-nih časov. Tako leto lahko razdelimo v dve obdobji : obdobje, povezano s pomladjo in poletjem, rastjo in zorenjem, soncem in dolgimi dnevi, in obdobje, povezano z jesenjo in zimo, dozorelostjo in umiranjem, meglo, dežjem, sne-gom in kratkimi dnevi. November je zadnji mesec pred zimo in zato zelo primeren za tak spomin na rajne. Pozimi narava počiva in se spomladi prebudi v novo življenje. Tako bo tudi z nami. V veri namreč hodimo večnemu življenju naproti. Rajnim zato namesto gore cvetja in kupov sveč namenimo molitev, svete maše, dobra dela in odpustke. Naj vsaj na vse svete zvečer gledanje televizije nadomesti skupna družinska molitev rožnih vencev za pokojne. Za tiste, ki so zgradili hišo, v kateri zdaj mi bivamo. Za one, ki so posadili drevje, ki nam rodi. Pa za vse, ki so obdelovali naše njive, vinograde. Nekoč jih bomo spet prijateljsko objeli v nebesih!
nazajnazaj