novice in dogodki

OCT
20
2014
Papež nam govori (356)

Izpraševanje vesti je starodavna, a zelo dobra vaja, ki nam pomaga zadržati zlo zunaj naših src. Hudič se namreč stalno vrača in nikoli ne odneha s skušnjavami. Hudič je potrpežljiv. Ne odreče se tistemu, kar hoče imeti zase, to je naši duši.
Potrebno je varovati naša srca, kjer prebiva Sveti Duh, da bi vanje ne vstopili drugi duhovi. Srce se varuje tako kot hišo. Zaklenemo ga s ključem, nato pa moramo kot stražniki bdeti.
Pogosto v srce vstopijo slabe misli, slabi name-ni, ljubosumnost, nevoščljivost … Če se sam ne zavedam, koliko stvari vstopa v moje srce, le-to postane kakor tržnica. Postane srce, kjer Gos-pod ne more govoriti in niti ne more biti slišan.
Ko zvečer, preden zaključim dan, ostanem sam, si moram zastaviti vprašanja: Kaj se je danes dogajalo v mojem srcu? Če tega ne storim, ne znam zares dobro varovati svojega srca.
Izpraševanje vesti je milost, kajti varovati srce pomeni varovati Svetega Duha, ki je v nas. In da bi zmogli učinkovito bdeti, da hudi duhovi ne bi vstopili, se moramo znati zbrati. To pomeni biti v tihoti pred samim seboj in pred Bogom ter se ob koncu dneva vprašati: Kaj se je danes dogajalo v mojem srcu? Je vstopil kdo, ki ga ne poznam? Ključ je na svojem mestu? To nam bo pomagalo braniti se pred mnogimi hudobijami, tudi tistimi, ki jih lahko storimo sami, če vstopijo ti hudi duhovi, ki so zelo prekanjeni in nas na koncu vse osleparijo.

(homilija 10.10.2014)
nazajnazaj