novice in dogodki

SEP
8
2014
Papež nam govori (354)

Cerkev je »ena« in »sveta«. Ena je, ker ima svoj izvor v Bogu Trojici, skrivnosti enosti in polne-ga občestva. Cerkev je poleg tega sveta, ker je utemeljena na Jezusu Kristusu, ker jo poživlja njegov Sveti Duh, ker jo napolnjujeta njegova ljubezen in njegovo zveličanje. Toda istočasno je sveta in sestavljena iz grešnikov, vseh nas, ki vsak dan izkušamo lastno šibkost in lastno bedo.« Ta vera, ki jo izpovedujemo, nas torej spodbuja k spreobrnjenju, da bi imeli pogum vsakodnevno živeti enost in svetost. Kako lepo je vedeti, da Gospod, tik preden je umrl, ni bil zaskrbljen sam zase, ampak je mislil na nas! Ko je Očeta prosil, da bi bili eno z Njim in med seboj, je s temi besedami postal naš priprošnjik. In sicer, da bi tudi mi lahko »vstopili v polno občestvo ljubezni z Njim«. Obenem je te besede zaupal nam kot svojo »duhovno oporoko«, da bi enost vse bolj postajala »razločevalno znamenje naših krščanskih skupnosti in najlepši odgovor vsakomur, ki nas vpraša za razlog upanja, ki je v nas.« Toda, kot nam pove izkušnja, obstaja veliko grehov proti enosti. Pri tem ne gre samo za shizme, ampak tudi za zelo običajne pomanjkljivosti, naj spomnim na razne govorice. Opravljanje in obrekovanje. To ni dobro, to ni Cerkev. Tega ne smemo delati.

(kateheza 27.8.2014)
nazajnazaj