novice in dogodki

AUG
18
2014
God farnega patrona (353)

»Ko smo se včasih bali, da ne bo uspeha v tej ali oni stvari, se je izkazalo prav nasprotno, kajti Gospod zna tudi po krivih črtah ravno pisati.
Z globoko hvaležnostjo Bogu in ljudem smo mogli vsa dela uspešno dovršiti.
Zdaj samo želimo, da bi ta cerkev bila pogosto-ma polna in da bi se v njej spominjali v molitvah vseh, ki so kakorkoli pripomogli k njeni dovršitvi. Naj pa priča tudi o tem, da med nami, ki nas ločijo morja, bregovi in razdalje, vlada ljubezen, spoštovanje, razumevanje in zvestoba.
Vsi smo popotniki, revni in bogati. Vsa zemlja nam je samo začasno bivališče. Naš pravi dom so nebesa, kamor vodi pot skozi vrata vseh cer-kva na svetu in tudi te cerkve.
Tu v tej cerkvi, v tem Božjem in našem skup-nem domu, bomo mi in bodoči rodovi pred Gospodom izjokali svoje bridkosti, še bolj pa se bodo tu pomnožile naše radosti,« piše kronist. Na god farnega zavetnika, 1. septembra, vabljeni k sveti maši vsaj po eden iz vsake krščanske družine.
Sveti Tilen – prosi za nas!
nazajnazaj