novice in dogodki

AUG
18
2014
Napisali so (353)

Do konca počitnic pustimo otrokom, naj bodo otroci, šele s prvim septembrom tudi šolarji. S prvim septembrom začnimo zavijati knjige in zvezke ter listati po njih. Takrat vzpostavljajmo red in disciplino, kar pomeni pravi čas narejene domače naloge - če se da vsak dan ob isti uri-, sledi učenje in potem lahko preostale ure popol-dneva zapolnijo z dejavnostmi, ki so jih izbrali, za druženje in za pomoč družini.
Za šolo se dela med tednom, v delovnih dneh. Tudi v času šolskega pouka naj bodo konci ted-na dragoceni prosti čas. Otrok, ki je bolj obre-menjen, potrebuje še več prostega časa. Zato naj vikendi nikakor ne bodo rezervirani čas za popravilo ali nadomestilo neopravljenega med tednom. Otroci, ki potrebujejo več vaj, naj več vadijo, pomagajte jim ali jim priskrbite dodatno učno pomoč. In to med tednom.
Med pomembnimi rečmi za novo šolsko leto je urnik. Otroci naj izberejo največ dve interesni dejavnosti. Ne pa, da ob štirih dejavnostih starši potem pritiskajo na otroka, češ, spet te moram voziti na krožke. Ali pa otroka izsiljujejo, če ne boš v redu v šoli, če ne bo tega ali onega, te ne peljem na košarko in podobno.
Starši se preveč vtikajo v delo otrok. To ni naša naloga. Mi smo nadzorniki, ne izvrševalci. Zapomnimo si to. Nalogo dela otrok, uči se on. Lahko mu le pomagamo, kako se učiti. Starši smo dolžni vztrajno skrbeti, da šolske obveznosti otrok opravi, in to v času, ki si ga izbere. Vsak dan, kot že rečeno, če se le da ob isti uri. Red začnemo vzpostavljati takoj septembra. Dogovorimo se relativno lahko, potem pa je na starših, da vztrajamo.

(Marko Juhant, RO)
nazajnazaj