nedeljska oznanila

strani 51 od 52

MAR
30
2008
Oznanila na belo nedeljo 2008

Bog povrni vsem, ki ste imeli veliko skrbi in dela, da je velikono?no praznovanje v farni cerkvi lepo potekalo; posebej zahvala krasilkam in ?istilkam, tistim, ki so prispevali za cvetje, možem, ki postavijo božji grob, mežnarjem, pevcem, organistki, ministrantom,… - vsem res iskrena zahvala. Zahvalim se tudi za vse, kar ste ob blagoslovu jedil namenili doma?emu župniku. V imenu fran?iškanov, varuhov svete dežele, se zahvaljujem tudi za dar za sveto deželo in vse, kar ste darovali za Žalostno goro ob velikono?nem ofru... več
MAR
15
2008
Oznanila na cvetno nedeljo 2008

Hvala vsem, ki ste danes pri darovanju oddali svoj dar za ogrevanje farne cerkve. Na voljo je nova številka Župnijskega glasa z razporedom svetih maš do 6. aprila. Ker je to prazni?na številka, poleg rednih rubrik prinaša nekaj koristnih obvestil in voš?ilo slovenskih škofov. Teden, ki je pred nami, se imenuje veliki teden. Otroci ta teden nimajo verouka, da bi lažje prišli k obredom svetega tridnevja. V ?etrtek naj pridejo tisti od prvega do ?etrtega razreda, v petek starejši iz petega in šestega razreda... več
MAR
8
2008
Oznanila na tiho nedeljo 2008

Priložnost za velikono?no spoved boste imeli danes popoldne ob 16. uri, ko bo na voljo ve? spovednikov. Vzemite si ?as za dobro pripravo in malo daljši pogovor s spovednikom, da spoved ne bo le formalnost, ampak osebno sre?anje z odpuš?ajo?im Bogom. Po drugi maši bo kratek sestanek za starše prvoobhajancev, da se dogovorimo vse potrebno za predstavitev prvoobhajancev, ki bo na veliki ?etrtek zve?er ob 18. uri. Zunaj pred zakristijo so na razpolago olj?ne vejice, dar primorskih župnij... več
MAR
1
2008
Oznanila na 4. postno nedeljo 2008

Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do cvetne nedelje. Zdaj takoj po jutranji maši bo v u?ilnici nad zakristijo redna seja ŽPS. ?lani, lepo vabljeni! Tudi ta teden je bilo v cerkvi na Žalostni gori ves ?as delovno. Zdaj je kor zabetoniran in korna ograja pozidana. V?eraj je bila za delovno akcijo na vrsti soseska svetega Križa. Odziv je bil lep, delavci zelo pridni. Možje in fantje so odstranili preostali omet v cerkvi, izpraznili zakristijo in odstranili omet tudi v tem prostoru... več
FEB
23
2008
Oznanila na 3. postno nedeljo

V?eraj je bila za udarniško delo pri obnovitvi cerkven na Žalostni gori na vrsti soseska svetega Martina. Možje in fantje so bili zelo pridni, demontirali so stranske oltarje in klopi pred zakristijo, pomagali delavcem pri pripravi železa za podaljšan kor in odstranili ve?ino dotrajan omet v prezbiteriju. Vsem, ki ste se odzvali vabilu in gospodinjam, ki ste poskrbele za pija?o in malico, se lepo, lepo zahvalim. V soboto prosimo, ?e lahko stopi skupaj soseska svetega križa. Za?nemo ob 9... več
FEB
16
2008
Oznanila na 2. postno nedeljo

V?eraj je bila soseska svetega Roka na vrsti za udarniško delo pri obnovitvi cerkve na Žalostni gori. Fantje so bili zelo pridni, odstranili so ves dotrajan omet v cerkveni ladji do višine meter in pol in za?eli z odstranjevanjem starega tlaka pod klopmi. Vsem, ki ste se odzvali vabilu in gospodinjam, ki ste poskrbele za pija?o in malico, se lepo, lepo zahvalim. Ta teden bomo zdaj ulili nov podložni beton, nato namestili izolacijo in na koncu še estrih. Na koncu so možje rekli, da je zdaj norma dolo?ena: vsaj toliko ali pa še malo ve? naj bi naredila vsaka soseska... več
FEB
9
2008
Oznanila na 1. postno nedeljo

Na pohodu pa je nova epidemija. Epidemija vlomov in tatvin v župniš?a in cerkve. Seznam zadnjih dni je tako dolg, da lahko govorimo o alarmantnem stanju. Škocjan pri Novem mestu, Hinje, Novo mesto Kamence, Šentjurij pri Grosupljem, Domžale, Studenec, Videm -Dobrepolje, Šentjanž, Novo mesto Šmihel, Ho?e, Stari trg pri Slovenj Gradcu, Sele pri Slovenj Gradcu, sv. Kunigunda nad Zre?ami in seveda tudi Mokronog. 14 župnij v dobrih 14-ih dnevih. Pri nas so ukradli skoraj 300 kg težak zvon, ki je bil namenjen za svetega Florijana... več
FEB
2
2008
Oznanila na 4. navadno nedeljo

Hvala vsem, ki ste danes pri darovanju oddali svoj dar za sve?e in razsvetljavo. V lanskem letu smo za teko?i vosek in žarnice dali nekaj ve? kot 250 evrov, ste pa gotovo opazili, da je na pobo?ju Žalosten gore spet kar nekaj zunanjih reflektorjev pregorelo in te žarnice so posebej drage. ?e bi kdo želel in hotel, lahko prispeva za liter teko?ega voska 5 evrov in tako cel mesec sve?e v farni cerkvi gorijo po njegovem namenu. Hvala torej vsem, ki po svojih mo?eh radi prispevate tudi za razsvetljavo... več
JAN
27
2008
3. navadna nedelja, 27.1.2008

V?eraj smo bili v cerkvi na Žalostni gori delavni in pridni. Tako je pospravljen ves prenosni inventar, otroške klopi, križev pot in slike. Prav tako smo odstranili polovico klopi za odrasle. Hvala vsem, ki ste se odzvali vabilu in prišli pomagat. Prav tako vabimo tudi ostale, da se radi odzovete vabilu na udarniške akcije, saj bo to prepotrebno obnovo bistveno pocenilo. Ob izhodu si danes še zadnji? lahko vzamete brezpla?en izvod Družine, ki ima tokrat prilogo Jaslice. Verjamem, da se boste zdaj, ko ste Družino videli tudi od blizu, lažje odlo?ili in jo naro?ili tudi pri vas doma... več
JAN
19
2008
Oznanila na 2. navadno nedeljo

Hvala vsem, ki ste pri darovanju danes oddali svoj dar za ogrevanje farne cerkve. V u?ilnici nad zakristijo bo zdaj po jutranji maši redna seja ŽPS: ?lani, lepo vabljeni! Ker je danes tretja nedelja v mesecu, lahko po sveti maši družine, ki bi to želele, prejmete poseben blagoslov v Letu družine. Priporo?amo, da se za to možnost odlo?itev mesecu, ko starša obhajata obletnico poroke oziroma takrat, ko najve? družinskih ?lanov praznuje god ali rojstni dna. Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do 10... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>