nedeljska oznanila

strani 50 od 52

JUN
9
2008
Oznanila na 10. navadno nedeljo 2008

Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do 6. julija. Otroci bodo danes dobili verou?na spri?evala. Podpisana nato vrnejo septembra ob vpisu v višji razred. Naj bodo ocene spodbuda za še bolj dosledno krš?ansko življenje. Starši, ne prezrite, da morajo otroci ob vpisu prinesti tudi urejen liturgi?ni zvezek. Po?itnice namre? niso po?itnice od doslednega krš?anskega življenja, ampak le oddih od šole, verouka in drugih podobnih obveznosti... več
JUN
1
2008
Oznanila na 9. navadno nedeljo

Slovesnost prvega svetega obhajila je za nami. Velik Bog povrni vsem tistim, ki ste imeli veliko skrbi in dela s pripravo in nato tudi na sam prazni?ni dan. Hvala staršem, pa tudi bogoslužnim sodelavcem, posebej Teji, dekletom in organistki, ki so prvi? sodelovale na taki veliki župnijski slovesnosti. Ta teden bodo imeli verouk samo birmanci, ker so bili v petek na zaklju?nem izletu. V cerkvi na Žalostni gori trenutno potekajo dela na elektri?ni napeljavi. Potem bo treba pripraviti vse za lesen podest pod klopmi in na koru, ko bo omet dovolj suh bo na vrsti beljenje... več
MAY
30
2008
Oznanila na 8. navadno nedeljo

Vsem, ki ste pomagali pri pripravi prvoobhajilne slovesnosti, se lepo zahvalim, tako staršem, ministrantom in koru, saj so se dekleta res zelo zelo potrudila. V ?etrtek je Cerkev obhajala zapovedani praznik SRT. Menda ni treba posebej razlagati, kaj se od kristjana na tak dan pri?akuje. Ugotavljam, da bi mnogim odraslim spet koristila kakšna ura verouka, da bi nekoliko osvežili svoje versko zanje. Res zelo škoda, ?e tega ne storijo. Danes popoldne ob 14. uri bodo šmarnice pri svetem Joštu... več
MAY
18
2008
Oznanila na trojiško nedeljo

Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do 8. junija. Staršem prvoobhajancev se lepo zahvalimo, ker so v?eraj pokosili pobo?je Žalostne gore in o?istili prepuste. Vse priznanje, ker je skupina majhna, toliko bolj, ker slovesnost prvega svetega obhajila sploh ne bo na Žalostni gori, pa so vseeno bili ob farni cerkvi in njeni okolici pripravljeni urediti tudi Goro. Danes popoldne ob 2-h bodo šmarnice pri kapelici v Slepšku. Lepo vabljeni... več
MAY
16
2008
Oznanila na binkoštni praznik

Hvala vsem, ki ste danes pri darovanju oddali svoj dar za obnovo Žalostne gore. Od maja naprej so namre? redne mese?ne nabirke spet za obnovo Žalostne gore. Kako napredujejo dela? Sanirni ometi so narejeni, vse skupaj se zdaj po?asi suši. Na vrsti bo elektrika. Za enkrat poteka vse po na?rtu. Hvala tudi vsem tistim, ki so že oddali svoj dar za triletno akcijo. Saj veste, zdaj je treba že pla?evati ra?une… Zdaj takoj po jutranji maši bo sestanek za starše prvoobhajancev, da se dogovorimo vse potrebno za slovesnost prvega svetega obhajila... več
MAY
5
2008
Oznanila na 7. velikono?no nedeljo

Na Florijanovo nedeljo je žegnanje na Šeginkah, s sveto mašo 15 ?ez enajsto. Gasilcem ob godu njihovega zavetnika voš?imo obilo blagoslova in zadovoljstva ob delu za blagor skupnosti. Danes popoldne bo ve? slovesnosti. Ob 14. uri bodo šmarnice na Logu. Ob 15. uri bo na Zaplazu revija cerkvenih pevskih zborov naše dekanije. Ob 16. uri bo prav tam gospod škof razglasil Zaplaz za škofijsko božjo pot. V cerkvi se nam bodo pridružili peš romarji, ki so zjutraj šli z Žalostne gore na po pot po Poti romarjev... več
MAY
5
2008
Oznanila na 6. velikono?no nedeljo

Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do 18. maja. Jutri zaradi izleta v zabaviš?ni park Gardaland izjemoma ne bo uradnih ur. Odhod avtobusa zjutraj ob 3-h izpred farne cerkve. Vrnemo se predvidoma okrog polno?i. V ?etrtek za?nemo s šmarni?no pobožnostjo. Šmarnice bodo pri fari vsak ve?er ob 19. uri, na podružnicah pa samo takrat, kadar je tam oznanjena sveta maša. Ta dan je praznik, Gospodov vnebohod, zato ne prezrite prazni?nega bogoslužja zjutraj ob 8... več
APR
19
2008
Oznanila na 5. velikono?no nedeljo 2008

V?eraj je nevihta v zvoniku cerkve na Žalostni gori povzro?ila ve?jo škodo, zato do nadaljnjega, žal, ne bo mo? zvoniti. Ra?unamo, da bomo ?imprej dobili rezervne dele in bo tako zvonjenje kmalu spet služilo svojemu namenu. Danes popoldne bo ob godu sv. Jurija ob 15. uri na Žalostni gori blagoslov konj, nato pa sre?anje v spodnjih prostorih v župniš?u. Lepo vabljeni! Ta teden se bomo zbirali pri t.i. 'poljskih ali urnih mašah', ko bomo prosili za odvrnitev hude ure in blagoslov pri delu na polju, v vinogradih in sadovnjakih... več
APR
12
2008
Oznanila na 4. velikono?no nedeljo 2008

Danes v naši župniji obhajamo 1. obletnico pokopa pobitih domobrancev in zamol?anih žrtev vojne, povojnih pobojev in revolucije, zato bodo po drugi maši (11.15) na pokopališ?u pri grobu molitve za rajne. V tem tednu za?nemo z rednim delavniškim bogoslužjem na podružnicah: ob ponedeljkih pri sv. Roku, ob petkih pri sv. Križu in ob sobotah na Svetem Vrhu. Urejenost in snažnost cerkva ter cvetje ne more biti skrb samo mežnaric, ki že sicer odklepajo cerkev in zvonijo. Svojci, ki imate na podružnicah maše, se zato z njimi dogovorite in pomagajte pri krašenju in ?iš?enju cerkve... več
APR
5
2008
Ozanila na 3. velikono?no nedeljo

Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do 27. aprila. Bog povrni vsem, ki ste se v?eraj odzvali povabilu in ?ez dan hodili ?astiti Sveto Rešnje Telo. V?asih je bilo malo ve? ljudi, v?asih malo manj, cerkev pa nikoli ni bila ?isto prazna. Kakor koli – pomembno je, da je vsak, kdor je želel, imel priložnost moliti, ?astiti, prositi in se zahvaljevati. Kdor misli, da je samozadosten, težko poklekne in kaj prosi; kdor pa ?uti, da je vse Božji dar, mu je vsaka priložnost za molitev dragocena... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>