nedeljska oznanila

strani 48 od 52

OCT
25
2008
Oznanila na 30. navadno nedeljo

V?erajšnji dan so bili na Gori starši in otroci 3., 4., 8. in 9. razreda, ki so imeli duhovno obnovo. Verjamem, da ste vsi, ki ste si vzeli ?as, zadovoljni in ste doživeli nekaj lepega in koristnega. Hvala vsem, ki ste v?eraj pomagali pri pripravi sre?anja bolnih in ostarelih, spekli pecivo, sodelovali pri sveti maši, pripravili dvorano in pogostitev ali na kakšne drug na?in pomagali, da smo lahko obhajali lepo slovesnost. Bog povrni tudi g. kaplanu Sebastjanu, ki je bil na razpolago za sveto spoved in nas je med sveto mašo nagovoril... več
OCT
19
2008
Oznanila na 29. navadno (misijonsko) nedeljo 2008

Hvala vsem, ki ste s svojim darom podprli delo naših misijonarjev. Pušico misijonske nedelje namre? vse župnije oddamo v misijonsko pisarno. Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do 9. novembra. Danes popoldne ob 15. uri se v u?ilnici v župniš?u prvi? sre?a zakonska skupina. Zakonci lepo vabljeni, da se nam pridružite. Pred nami je praznik vseh svetih, ko rajnim lahko namenimo odpustke. Priložnost za sveto spoved pred praznikom bo v soboto od 14... več
OCT
12
2008
Oznanila na 28. navadno nedeljo (2008)

Hvala vsem, ki ste danes pri darovanju oddali svoj dar za ogrevanje farne cerkve. V Letu evharisti?ne prenove bomo po sklepu ŽPS imeli vsak 3. ?etrtek v mesecu po sveti maši skupne 20-minutne molitve pred Najsvetejšim. Da bi v ?etrtek lažje sodelovali pri skupni molitvi, zato tisti, ki si pri branju pomagate z o?ali, o?ala, prosim, prinesite s seboj. V nedeljo danes teden se bodo popoldne ob treh prvi? sre?ale zakonske skupine v Trebnjem in Mokronogu. Ob misijonu ste mnogi izrazili željo po taki obliki sodelovanja in druženja, zato res lepo vabljeni, da se odlo?ite in pridete... več
OCT
6
2008
Oznanila na 27. navadno nedeljo 2008

Vsem, ki ste mi ob imenovanju za dekana izrazili ?estitke in dobre želje, se lepo zahvaljujem in priporo?am v molitveni spomin. V oktobru vsak dan dvajset minut pred sveto mašo v cerkvi molimo rožni venec. Oktobrsko pobožnost lahko oblikujete tudi po podružnicah, ?eprav tam ni oznanjenih maš, in seveda doma, vsaj ob vikendih, ko se družine lažje zberejo ob ve?erih. Zadnji številki Župnijskega glasa je bil priložen listi?, na katerem lahko ozna?ite imena svojih pokojnih, za katere želite, da se jih spomnimo v novembrskih molitvah za rajne... več
SEP
28
2008
Oznanila na 26. navadno nedeljo

Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do oktobra. Na polici z verskim tiskom je na voljo tudi nov Salezijanski vestnik. V sredo za?nemo z rožnovensko pobožnostjo. Ker ta dan doma ne bo svete maše, vabljeni, da pridete v farno cerkev k skupni molitvi rožnega venca zjutraj ob 7. uri. Tudi sicer radi molite v oktobru rožni venec sami, skupaj po družinah, lahko pa tudi po podružnicah. Pokli?ite se in se dogovorite za uro, morda vsaj nekajkrat na teden skupaj po podružnicah; ?eprav ni svete maše, v cerkvi odmolite rožni venec, lahko še litanije, in tako oblikujete oktobrsko pobožnost... več
SEP
21
2008
Oznanila na 25. navadno nedeljo

Prišli so tudi tisti u?beniki, ki jih ob vpisu nisem imel na zalogi, zato se tisti, ki ste jih naro?ili, lahko sedaj po sveti maši oglasite v zakristiji. Zdaj takoj po jutranji maši bo v u?ilnici nad zakristijo redna seja ŽPS. ?lani, lepo vabljeni. Danes opoldne gremo ob zaklju?ku obnovitvenih del na Gori na zahvalno romanje na Žeželj, Marijino božjo pot v Beli krajini. Odhod avtobusa ob 12. uri izpred farne cerkve. Cena prevoza 13 evrov. Prosto je še eno mesti. ?e bi šel rad še kdo, naj se takoj po sveti maši oglasi v zakristiji... več
SEP
15
2008
Oznanila na 24. navadno nedeljo

Hvala vsem, ki so Goro pripravili za jesenski shod. Zahvalim se tudi vsem tistim, ki ste že oddali svoj dar za »Triletno akcijo«. Ker še prihajajo ra?uni za že opravljena dela, se vam tudi vnaprej iskreno zahvaljujem na vse, kar boste mogli kot svoj dar za obnovo tega svetiš?a nameniti ob sklepu svete maše pri ofru. Jutri izjemoma ni uradnih ur, ker danes popoldne odhajam na letne duhovne vaje. Sveti zakon želita sklenit Andrej in Jasmina. Njuni podatki so na oglasni deski, pa r pa priporo?am v molitev... več
SEP
7
2008
Oznanila na 23. navadno nedeljo

V novi številki Župnijskega glasa je objavljen verou?ni urnik in navodila za vpis v novo verou?no leto. Vidimo se v petek in soboto! Otroci, pravo?asno uredite liturgi?ne zvezke, birmanci pa tudi birmanske albume, saj jih boste morali ob vpisu predložiti. Jutri je mali šmaren, Marijin praznik. Najlepše darilo Božji Materi ob njenem rojstnem dnevu je prav udeležba pri sveti maši, zato ta dan posebej vabljeni k bogoslužju. Na predve?er škofijskega molitvenega dne, v petek, bomo tudi v župniji posebej molili za nove duhove poklice... več
SEP
1
2008
Oznanila na 22. navadno nedeljo

V nedeljo, 21. septembra, bi šli popoldne na zahvalno romanje na Žeželj. Žeželj je Marijina božjepotna cerkev v Beli krajini, blizu Vinice. Odhod avtobusa predvidoma ob 12. uri izpred farne cerkve. Prijavite se ?imprej. Na romanje bomo šli zato, ker bi se radi zahvalili, da so vsa obnovitvena dela na Žalostni gori potekala lepo in brez nesre?. Jutri je god farnega zavetnika sv. Tilna, zato je normalno, da ta dan vsaj po eden od vsake krš?anske družine iz naše župnije, ki je temu svetniku posve?ena, zagotovo pride k sveti maši... več
AUG
24
2008
Oznanila na 21. navadno nedeljo

V obnovo Žalostne gore je vtkanih ?ez 1200 udarniških ur, veliko podarjenega materiala in strojnih ur, delo mojstrov, darovi posameznikov in donatorjev, sredstva razpisa za obnovo kulturnih spomenikov Ob?ine Mokronog Trebelno pa tudi molitve in skrite žrtve tistih, ki bi radi pomagali, pa to zaradi bolezni ali starosti ne morejo. Hvala vsem in vsakomur posebej. Zahvalim se tudi tistim, ki ste pomagali pri pripravi letošnje slovesnosti, spletli vence, uredili cesto, pospravili, o?istili in okrasili cerkev in svete štenge, darovali cvetje, in še na druge na?ine pomagali, da smo obnovili cerkev in Goro pripravili za Jernejev shod... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>