nedeljska oznanila

strani 47 od 52

JAN
10
2009
Oznanila na nedeljo Jezusovega krsta 2009

Ta teden je reden verouk za vse razrede po obi?ajnem urniku. Starši, poskrbite, prosim, da bodo otroci prišli k verouku z urejenimi liturgi?nimi zvezki in narejenimi doma?imi nalogami. V nedeljo danes teden bo po jutranji mašo seja ŽPS. ?lani, lepo vabljeni! Mesec januar je mesec verskega tiska. Prav je, da znamo ob množici revij in ?asopisov, ki ?loveka poneumljajo, izbrati tudi kaj takega, kar koriti naši celostni formaciji in duhovnemu življenju. Prav tako na za?etku leta na naša srca trka akcija Ognjiš?a, ki zbira sredstva za misijone... več
DEC
29
2008
Oznanila na nedeljo Svete Družine 2008

Najprej iskrena zahvala vsem, ki ste se trudili s pripravo jaslic, ?iš?enjem in krašenjem cerkve, liturgi?nim sodelavcem; bralcem, pevcem, organistu in zborovodkinji, ministrantom, skratka vsem, ki ste pripomogli, da smo mogli boži?ne praznike lepo obhajati. Preden se po fari razširijo kašne neto?ne govorice, naj pojasnim, kaj se je dogajalo v torek med devetdnevnico v župniš?u. Ta dan so namre? med mašo nepridipravi vdrli v župniš?e in sicer skozi okno v u?ilnici in nato v župnijsko pisarno... več
DEC
22
2008
Oznanila na 4. adventno nedeljo 2008

Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do 18. januarja. Po možnosti se vzdržite prehitrega krašenja in razsvetljevanja domov in boži?nih dreveš?kov in raje storite vse, da se duhovno dobro pripravite na boži?ne praznike. Tisti, ki še niste uspeli opraviti svete spovedi, imate za to priložnost danes popoldne ob 2-h v Šentjanžu ali pa ob 5-ih v Trebnjem. Na razpolago bo ve? spovednikov, tako da boste lahko hitro prišli na vrsto. Nikar pa spovedi ne odpravite s pocenim izgovorom: letos pa? za to ni bilo ?asa, pa saj tako in tako nimam nobenega greha... več
DEC
15
2008
Oznanila na 3. adventno nedeljo 2008

Priložnost za boži?no spoved smo imeli pri nas v?eraj zve?er. ?e je kdo ra?unal, da bo šel k sveti spovedi danes popoldan in prejšnjo nedeljo ni slišal oznanila, se bo, žal, moral pomagati druga?e. Priložnost za spoved bo še v nedeljo danes teden ob 17. uri v Trebnjem, kjer smo na razpolago vsi dekanijski duhovniki. Doma bom za spoved na voljo vsak ve?er pred sveto mašo. Ne prezrite boži?ne devetdnevnice, ki nas vsak ve?er vabi k bogoslužju. Otroci v procesiji za Marijinimi kipom nosijo sve?ke, vsak ve?er pa si lahko prislužijo jasli?no figurico, ov?ko... več
DEC
10
2008
Oznanila na 2. adventno nedeljo

Hvala otrokom, ki so danes pri »ofru« oddali nekaj do tega, kar jim prinesel Miklavž za otroke v materinskem domu na Škofljici. Zdaj takoj po jutranji maši bo kar tukaj v cerkvi sestanek za starše prvoobhajancev in birmancev. Danes bodo šle na pot 3 podobe Svete Družine. Radi jih sprejmite v svoje domove. Morda k skupni ve?erni molitvi povabite tudi sosede. Skupaj lahko molite molitve, ki jih imate v knjižici ali pa rožni venec. Ne pozabite v spominsko knjigo zapisati, kako ste oblikovali molitev in kdo je bil navzo?... več
NOV
30
2008
Oznanila na 1. adventno nedeljo

Nabirka prvi adventen nedelje je namenjena Karitas. Hvala vsem, ki ste po svojih mo?eh radi darovali v ta namen. Na voljo je nova številka Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do 21. decembra. V zimskem ?asu bodo kot nekaj zadnjih let v farni cerkvi odprta samo stanska vrata, ker na stopniš?u rado drsi in ker z odpiranjem velikih glavnih vrat preve? shladimo cerkev. Danes popoldne je v Šentrupertu dekanijsko sre?anje ŽPS. Na sre?anje letos, ko obhajamo Leto mladih, vabimo tudi mlade, da ne bomo govorili samo o mladih, ampak z mladimi... več
NOV
24
2008
Oznanila na zadnjo nedeljo cerkvenega leta

Ob sklepu cerkvenega leta se bomo z zahvalno pesmijo Bogu zahvalili za vse prejete milosti. Biro je oddala soseska Slepšek in nekaj posameznikov. Vsem darovalcem Bog povrni. Teden med nedeljo Kristusa Kralja in 1. adventno nedeljo je teden Karitas. V naši župniji bomo imeli ves ?as do boži?a sredi cerkve nabiralnik Karitas in košaro, v katero lahko oddaste živila in ?istila, ki jih bomo razdelili potrebnim in fantom iz skupnosti Cenacolo. Še ta teden so v naše skupne molitve v cerkvi vklju?eni rajni, za katere ste želeli, da zanje molimo... več
NOV
17
2008
Oznanila na 33. navadno nedeljo

Ves mesec november so v naše skupne molitve v cerkvi vklju?eni rajni; za katere ste želeli, da zanje molimo. Tak molitveni spomin lahko naro?ite še ta teden. V ?etrtek bo po ve?erni maši evharisti?na pobožnost, saj želimo v Letu evharisti?ne prenove poživiti ?eš?enje Svetega Rešnjega Telesa. Lepo vabljeni! Ta dan bo zve?er ob 19. uri v Trebnjem v Baragovi galeriji dekanijska priprava staršev na krst otrok. To je zadnja letošnja priprava, naslednja bo marca, zato ne prezrite te priložnosti... več
NOV
10
2008
Oznanila na 32. navadno nedeljo 2008

Hvala soseski sv. Jošta, ki je letos na zahvalno nedeljo s pridelki in z živili okrasila bogoslužni prostor. Res, veliko je tistega, za kar smo Bogu lahko hvaležni, zato je prav, da znamo biti radodarni in pozorni do ljudi v stiski. Do sedaj je oddala biro soseska svetega Roka, 5 družin iz Mosta in 16 iz Hrastovice, in nekaj posameznikov. Vsem Bog povrni. Dalje hvala vsem, ki ste danes pri ofru s svojim darom podprli doma?ega župnika. Veste, da duhovniki nimamo pla?e in živimo izklju?no od darov vernikov, zato smo vam za vsako vašo pozornost res iskreno hvaležni... več
NOV
3
2008
Oznanila na 31. navadnonedeljo 2008

Ta teden je reden verouk za vse razrede po obi?ajnem urniku. Otroke 2., 3. in 4. razreda vabimo, da se pridružijo otroškemu cerkvenemu pevskemu zboru, ki bo z vajami za?el ta teden. Ves mesec november so v naše skupne molitve v cerkvi vklju?eni rajni, za katere ste želeli, da zanje molimo. Tak molitveni spomin lahko naro?ite do 20. novembra. Petek, ki je pred nami, je prvi v mesecu. Dopoldne obisk bolnih in ostarelih z zakramenti na domu, popoldne vabljeni k sveti maši in zakramentom... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>