nedeljska oznanila

strani 45 od 52

JUN
15
2009
Oznanila na 11. navadno nedeljo 2009

Hvala vsem, ki ste v ?etrtek pripomogli, da smo mogli praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi slovesno obhajati. ?lovek bi seveda pri?akoval bistveno ve? ljudi, kot jih je bilo, najmanj toliko, kot jih je ob nedeljah pri dveh mašah, ker je Telo eden izmed štirih zapovedanih praznikov. Pravim, najmanj toliko, ampak bilo je, kakor je pa? bilo. Slabo! Za osvežitev verskega znanja: na zapovedane praznike smo v vesti dolžni storiti vse, da smo ta dan pri sveti maši. Skratka, škoda da mnogi kristjani v župniji Mokronog praznika Svetega Rešnjega Telesa in Krvi niso praznovali kot kristjani... več
JUN
8
2009
Oznanila na nedeljo Svete Trojice 2009

Jubilantom in zakoncem so se danes pridružili pri bogoslužju tudi ?lani zakonske skupine z družinami, da bi tako še koga spodbudili in navdušili za sodelovanje v skupini. S sre?anji za?nemo spet z novim pastoralnim letom septembra. Vsem, ki ste se danes ob okrogli obletnici Bogu zahvaljevali za leta skupnega življenja in zakonske zvestobe iskreno ?estitamo in vas povabimo s spodnje prostore v župniš?e. Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do 28... več
JUN
2
2009
Oznanila na binkošti 2009

Prvoobhajncem in njihovim doma?im voš?imo lepo praznovanje, vsem sodelujo?im pri pripravi slovesnosti, urejanju Žalostne gore in drugih delih, pa tudi tistim, ki ste oblikovali bogoslužje se lepo zahvalim za vse, kar ste storili ob tem praznovanju. Vsem res velik Bog povrni. Ta teden je verouk samo za birmance, naslednji teden pa bo verouk za vse razrede v ?etrtek. Sveti zakon želita sklenit dva para: Borut in Tanja ter Nenad in Marjana. Podatki o zaro?encih so na oglasni deski, oba para pa priporo?am v molitev... več
MAY
25
2009
Oznanila na 7. velikono?no nedeljo 2009

Zdaj takoj po maši bo v u?ilnici nad zakristijo redna seja ŽPS. Popoldne ob 2-h bodo šmarnice pri sv. Joštu v Gorenjih Laknicah. Hvala staršem prvoobhajancev, ki so v?eraj kosili po Gori, urejali in ?istili cerkev in pletli vence za nedeljsko slovesnost. Še naprej vsak ve?er vabljeni k šmarni?ni pobožnosti, ki jo ob 19. uri obhajamo v farni cerkvi. Prvoobhajanci so za?eli z neposredno pripravo na praznik prvega svetega obhajila, zato vas vabimo, da jih v ?asu devetdnevnice podprete s svojo molitvijo... več
MAY
18
2009
Oznanila na 6. velikono?no nedeljo 2009

Zdaj takoj po sveti maši bo sestanek za starše birmancev. Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do Danes popoldan ob 14. uri bodo šmarnice na Mostu. Vsak ve?er vabljeni k šmarnicam, nujno pa prosim, da se starši doma z otroki malo pogovorite o tem, kako se obnaša v cerkvi, ker se nekateri ne zanjo. Najbolje je, da starši skupaj z otrokom pridete k šmarnicam, saj to ni pobožnost samo za otroke. Danes popoldan vabljeni na Zaplaz, kjer bo škofijsko sre?anje ?lanov ŽPS in blagoslov obnovljene notranjš?ine tega svetiš?a... več
MAY
10
2009
Oznanila na 5. velikono?no nedeljo 2009

Zdaj takoj po jutranji maši bo kar v farni cerkvi sestanke staršev prvoobhajancev. Danes popoldan ob 2h bodo šmarnice na Svetem Vrhu. K šmarni?ni pobožnosti vas med tednom vabimo vsak ve?er ob 19. uri v farno cerkev. Otrok je veliko, pogrešamo pa odrasle. Ker otroci lažje zdržijo pri miru, ?e so v cerkvi skupaj z odraslimi, zelo želim, da prihajate k šmarnicam tudi odrasli. Na podružnicah so šmarnice samo takrat, kadar je tam oznanjena sveta maša. Za?enjamo z mašami za blagoslov polja in odvrnitev hude ure... več
MAY
4
2009
Oznanila na 4. velikono?no nedeljo 2009

Pred jutranjo mašo so odšli na Pot romarjev z Žalostne preko Vesele Gore na Zaplaz pohodniki, ki bodo imeli ob 14. uri na Zaplazu sveto mašo. Tam se jim lahko pridružite tudi ostali. Popoldne ob 14. uri bomo imeli na Logu pri kapelici šmarnice. Lepo vabljeni! Šmarnice so med tednom pri fari vsak ve?er ob 19. uri, na podružnicah pa samo takrat, kadar je tam sveta maša. To ni pobožnost, ki bi bila namenjena samo otrokom, zato tudi odrasle vabim, da pridejo k šmarnicam. Otroci lažje sodelujejo in poslušajo, ?e niso v cerkvi sami, zato bomo veseli tudi vsakega odraslega... več
APR
27
2009
Oznanila na 3. velikono?no nedeljo 2009

Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do 17. maja. Glasu je priložena zgibanka, na kateri je predstavljena Pot romarjev. Danes popoldan ob 15. uri bo na Žalostni gori blagoslov konj. Obeta se nam lep dan, zato povabljeni, da se nam pridužite, tudi ?e nimate doma konja. Po krajšem bogoslužju vabljeni v spodnje prostore župniš?a. Jutri ni uradnih ur, prav tako doma ne bo svete maše, ker bom z doma, v torek pa bo sveta maša eno uro kasneje kot obi?ajno, torej ob 8... več
APR
19
2009
Oznanila na belo nedeljo 2009

Iskren Bog povrni vsem, ki ste z urejanjem Gore, ?iš?enjem farne cerkve, krašenjem, petjem, ministriranjem, postavljanjem božjega groba, neba in bander ter sodelovanjem v procesiji ali kako druga?e pripomogli, da smo velikono?ne praznike lepo obhajali. Hvala tudi vsem, ki ste pri blagoslovu jedil oddali svoj dar za doma?ega župnika in naša skupna prizadevanja za obnovo Žalostne gore podprli pri ofru. V imenu fran?iškanov, varuhov svete dežele, se zahvaljujem tudi za dar za sveto deželo... več
APR
14
2009
Oznanila na cvetno nedeljo 2009

Hvala vsem, ki ste se odzvali povabilu in prišli na Žalostno goro, nekateri že med tednom, ve?ina pa v?eraj, da bi cerkev, svete štenge, cesto in okolico uredili, pospravili in pripravili za bogoslužje, s katerimi za?nemo na Žalostni gori z veliko no?jo. Posebej se zahvalim soseski svetega Roka in Martinji vasi, ki sta bili kot prvi na vrsti za to spomladansko urejanje. Na voljo je nova številka Župnijskega glasa z razporedom svetih maš do 30. aprila. Ker je to prazni?na številka, poleg rednih rubrik prinaša nekaj koristnih obvestil in voš?ilo slovenskih škofov... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>