nedeljska oznanila

strani 42 od 52

JAN
25
2010
Oznanila na 3. navadno nedeljo

Hvala vsem, ki ste se odzvali vabilu in v ponedeljek prišli k sveti maši, ki smo jo kot osrednji poudarek v Letu duhovnikov za našo župnijo obhajali v farni cerkvi. Nagovoril nas je g. David Jenstrle, župnik iz Velikega Gabra. Verjamem, da vas je njegova življenjska zgodba nagovorila in spodbudila k molitvi za nove duhoven poklice. Hvala tudi za vaše darove, ki ste jih namenili bogoslovcem na Salomonovih otokih. Darovi posameznikov in ponedeljkova pušica skupaj zadostuje za polovico šolnine za eno leto... več
JAN
18
2010
Oznanila na 2. navadno nedeljo

Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do 7. februarja. Danes za?enjamo teden molitve za edinost med kristjani: katoli?ani, evangeli?ani in pravoslavnimi. Ta veliki namen priporo?am v molitev. Poleg rednega verouka za vse razrede po obi?ajnem urniku otroke vabimo k sveti maši tudi jutri zve?er. Jutri je za našo župnijo pomemben dan, saj se v Letu duhovnikov zve?er vsi dekanijski duhovniki zberemo k somaševanju v naši farni cerkvi, g... več
JAN
11
2010
Oznanila na nedeljo Jezusovega krsta

Ta teden je reden verouk za vse razrede po obi?ajnem urniku. Starši poskrbite, prosim, da bodo otroci imeli urejene liturgi?ne in delovne zvezke. Tisti otroci, ki še niso oddali svoje kuverte z adventnimi darovi za misijone lahko to storijo še ta teden pri verouku. Za sredo oznanjen namen bo opravljen drugje, v Mokronogu pa v sredo zaradi konference izjemoma ne bo svete maše. V nedeljo danes teden bo pri obeh svetih mašah namenska nabirka za ogrevanje farne cerkve. Naslednji ponedeljek, 18... več
JAN
4
2010
Oznanila na 2. nedeljo po boži?u

Jutri v Mokronogu sveta maša izjemoma ne bo zve?er, kot je oznanjeno v Župnijskem glasu, ampak zjutraj ob 7. uri, ker grem kot popoldne na pogreb. Umrla je mama gospoda Miloša Koširja, župnika iz Trebnjega. Ker je pogreb na Gorenjskem, maše popoldne doma ne morem imeti. Za razumevanje se zahvaljujem. Ta teden je reden verouk za vse razrede v sredo ob 17. uri v farni cerkvi. V torek je tretji sveti ve?er, ko spet pokropimo in pokadimo domove. V jaslice dodamo figurice svetih treh kraljev... več
DEC
27
2009
Oznanila na nedeljo Svete Družine

Najprej iskrena zahvala vsem, ki ste se trudili s pripravo jaslic, ?iš?enjem in krašenjem cerkve, liturgi?nim sodelavcem; bralcem, pevcem otroškega zbor?ka, birmankam in ostalim pri mladinskem zboru, Teji in Klavdiji, ministrantom in pritrkovalcem, skratka vsem, ki ste pripomogli, da smo mogli boži?ne praznike v cerkvi lepo obhajati. V tednu, ki je pred nami, obhajamo t.i. boži?no osmino. Se pravi, da cerkev skozi osem dni podoživlja boži?no skrivnost posebej slovesno. Vabljeni, da te dni v ve?jem številu pridete k sveti maši... več
DEC
14
2009
Oznanila na 3. adventno nedeljo

Hvala vsem, ki ste danes oddali svoj dar za ogrevanje farne cerkve. Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša napovedni koledar za novo leto. Otroci ta teden nimajo verouka, zato naj zagotovo vsak ve?er pridejo k devetdnevnici. V procesiji z lu?kami bomo šli za Marijo, ki iš?e preno?iš?e. S sodelovanjem bodo lahko zaslužili ov?ke in pastir?ke za doma?e jaslice. Straši, povabite, navdušite in pridružite se jim! Doma ste imeli priložnost za sveto spoved v?eraj, v Trebnjem pa bo na voljo ve? spovednikov še prihodnjo nedeljo 17... več
DEC
6
2009
Oznanila na 2. adventno nedeljo

Hvala animatorjem, ki so v?eraj pomagali preživeti otrokom lep in zanimiv dan na Žalostni gori na Miklavževem oratoriju. Otroci so v delavnicah delali cofke, ki jih boste lahko videli na boži?nem drevescu v cerkvi, zvezde iz vžigalic, ki so razstavljene tukaj spredaj in jih bodo zdaj po maši otroci vzeli domov ter poseben plakat, ki predstavlja prazni?no vzdušje. Vse, kar je na tem plakatu, je bilo treba zaslužiti, zato je zraven cenik. Povabljeni, da si razstavo po sveti maši ogledate podrobneje... več
NOV
23
2009
Oznanila na zadnjo nedeljo cerkvenega leta

Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do srede decembra. Prav tako je zadaj na polici z verskim tiskom na razpolago Salezijanski vestnik. Pohvalim tiste otroke, ki ste se že odzvali vabilu za sodelovanje pri pevskem zboru in povabim še ostale. Vaje ob nedeljah ob 9. uri v u?ilnici nad zakristijo. Ta teden naj otroci pri verouku oddajo prijavnice za Miklavžev oratorij. Mešani pevski zbor KUD Matija Tomc Mirna vabi na svoj tretji letni koncert, ki bo v nedeljo, 22... več
NOV
16
2009
Oznanila na 33. navadno nedeljo

Ta teden je reden verouk za vse razrede po obi?ajnem urniku. Bog povrni za vse, kar ste namenili doma?emu župniku pri ofru zahvalne nedelje. Veste, da duhovniki nimamo pla?e in torej živimo od darov vernikov, zato se tako za biro kot za ofer lepo zahvalim. Jutri bo pri sv. Roku sveta maša že ob 16. uri, ker se v Letu duhovnikov vsak tretji ponedeljek duhovniki dobimo v eni izmed župnij, skupaj somašujemo, eden pa predstavi svojo pot do oltarja. V novembru bo tako sre?anje na ?atežu, pri nas pa januarja... več
NOV
9
2009
Oznanila na 32. navadno, zahvalno nedeljo 2009

Letos nam je cerkev za zahvalno nedeljo lepo okrasila soseska Sveti Vrh. Hvala, in hvala za urejanje okolice. današnji dan je lepa priložnost, da se zahvalimo tudi za vse stvari, ki se nam zdijo samoumevne, pa niso. Prav vsem, ki vam ni vseeno za življenje v župniji in zato radi pomagate, nekateri vsak teden, drugi ob?asno, spet tretji, kadar je kakšna akcija, iskren Bog povrni. Zahvala tudi tistim, ki v župniji opravljate razli?ne službe in naloge: klju?arjem, mežnaricam, zvonarjem, ?istilkam, krasilkam, ministrantom, pevkam, molivkam, vsem in vsakomur posebej hvala lepa... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>