nedeljska oznanila

strani 41 od 52

APR
12
2010
Oznanila na belo nedeljo

Iskren Bog povrni vsem, ki ste z urejanjem Gore, ?iš?enjem farne cerkve, krašenjem, petjem, ministriranjem, postavljanjem božjega groba, neba in bander ter sodelovanjem v procesiji ali kako druga?e pripomogli, da smo velikono?ne praznike lepo obhajali. Hvala tudi vsem, ki ste pri blagoslovu jedil oddali svoj dar za doma?ega župnika in naša skupna prizadevanja za obnovo Žalostne gore podprli pri ofru. V imenu fran?iškanov, varuhov svete dežele, se zahvaljujem tudi za dar za sveto deželo. Naj bo Bog res vsem bogat pla?nik... več
APR
6
2010
Velikono?na oznanila

Veliko no? cerkev praznuje skozi osem dni v tako imenovani velikono?ni osmini. Zlasti jutri, ko je zato, da bi kristjani lahko prišli k bogoslužju, dela prost dan, se potrudimo, da bomo zagotovo prišli k sveti maši. Ob 8. uri molitvena ura, kot obi?ajno na prve petke, ob 9. uri sveta maša v farni cerkvi. V soboto je za našo župnijo velik praznik. Dan celodnevnega ?eš?enja. ta dan naj bi vsak kristjan prišel k eni molitveni uri in eni sveti maši – lahko na za?etku ali ob sklepu. K molitvam pridite po vaseh, kot je oznanjeno: 8-9 Hrastovica, Bruna vas, Most 9-10 Martinja vas, Puš?ava, Slepšek 10-11 Beli Gri?, Ribjek, Pugled, Brezovica 14-15 Ostrožnik, Log, Gorenja vas 15-16 Sveti Vrh, Laknice 16-17 Mokronog, Preloge, sv... več
MAR
29
2010
Oznanila na cvetno nedeljo

V?eraj, v soboto, 27. marca, je prišla iz Rima vesela vest, da je sveti o?e Benedikt XVI. podpisal dokument o priznanju mu?eništva Lojzeta Grozdeta. S tem dejanjem je Lojze Grozde dosegel ?ast oltarja in postal prvi blaženi mu?enec v Cerkvi na Slovenskem. Datum in kraj slovesne razglasitve bo dolo?en kasneje. Ker je bil blaženi mu?enec Lojze Grozde rojen v naši škofiji in ker je tudi mu?eniško smrt pretrpel na ozemlju naše škofije, smo nanj še toliko bolj ponosni in hvaležni svetemu o?etu za to dejanje... več
MAR
22
2010
Oznanila na 5. postno nedeljo

Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa. Zdaj takoj po sveti maši si lahko zunaj pred zakristijo vzamete olj?ne vejice. Olj?ne vejice so prispevek obalnih župnij za zidavo novih cerkva, zato ob nakupu darežljivo podprite prizadevanje ljudi, ki bi si radi zgradili novo cerkev. Vaš prostovoljni dar naj zato ne bo manjši od enega evra za vejico. Danes popoldne naša dekanija roma na Brezje. Odhod avtobusa 12.15 izpred farne cerkve. Od danes pa do sobote bo potekal radijski misijon na Radiu Ognjiš?e... več
MAR
15
2010
Oznanila na 4. postno nedeljo

Hvala vsem, ki ste pri darovanju oddali svoj dar za ogrevanje farne cerkve. Ob izhodu si vzemite novo številko dekanijskega glasila Gospodov vinograd. Danes popoldne ob 14. uri bo križev pot pri sv. Joštu v Laknicah. Ponovni priporo?am dejavno sodelovanje pri sveti maši in vsaj enkrat na teden obisk delavniške svete maše kot postno akcijo za letošnji post. In opozarjam, da Karitas vabi z akcijo 40 dni brez alkohola. Postni petek nas vabi k pobožnosti na svete štenge. Najprej molitve ob obisku svetih šteng, nato sveta maša... več
FEB
28
2010
Oznanila na 2. postno nedeljo

Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do tihe nedelje. Prejšnji teden smo imeli volitve za ?lane ŽPS in klju?arje. Razdelili smo 150 glasovnic, nazaj smo jih dobili 120, 19 je bilo neveljavnih. Ko bomo dobili pristanek predlaganih kandidatov, bomo imena poslali v potrditev na ordinariat. Na škofijskem evharisti?nem dnevu bo gospod škof duhovnikom razdelil imenovanja za novo sestavo ŽPS in potem se bo ŽPS v novem mandatu lahko sestal. Vnaprej hvala vsem, ki ste pripravljeni sprejeti službo v blagor oltarnega ob?estva... več
FEB
21
2010
Oznanila na 1. postno nedeljo

Zdaj bodo ministranti odraslim razdelili volilne listi?e, na katere zapišite svoje predloge za ?lane ŽPS in klju?arje. Vsi izpolnite tri rubrike: predlog za ?lana ŽPS in klju?arja iz svoje podružnice in predlog za klju?arje pri fari in na Gori. Listke in svin?nike boste ob izhodu oddali. Danes popoldne bo ob 14. uri pobožnost križevega pota pri sv. Roku. Tisti, ki si pri branju pomagate z o?ali, jih, prosim, prinesite s seboj, da boste lahko sodelovali pri tej pobožnosti. Otroci imajo ta teden šolske in verou?ne po?itnice... več
FEB
14
2010
Oznanila na 6. navadno nedeljo

Hvala vsem, ki ste danes pri darovanju oddali svoj dar za ogrevanje farne cerkve. V sredo je pepelnica, strogi post, za?etek postnega ?asa. Ta dan je reden verouk za vse razrede ob 17. uri v farni cerkvi. Otroci bodo dobili polletna spri?evala. Podpisana vrnejo po po?itnicah pri verouku. Vnaprej hvala tistim starše, ki iz hvaležnosti katehetu v spri?evala kaj priložite. Po sveti maši bodo za birmance še kratke vaje pred nedeljsko slovesnostjo. V sredo za?enjamo velike duhovne vaje vesoljne Cerkve, sveti postni ?as... več
FEB
8
2010
Oznanila na 5. navadno nedeljo

Zdaj takoj po jutranji maši bo tukaj v cerkvi sestanek za starše birmancev. Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do konca meseca. Jutri ni verouka, ker je Slovenski kulturni praznik in otroci nimajo pouka, v petek je verouk za vse petkove skupine po obi?ajnem urniku. V ?etrtek obhajamo svetovni dan bolnikov. Mnogi bolni in ostareli bo radi prišli v cerkve, pa to zaradi bolezni in starosti ne morejo. Povabljeni, da zdravi ta dan po njihovem namenu pridemo k sveti maši... več
FEB
1
2010
Oznanila na 4. navadno nedeljo

Otroci 1. in 2. razreda ter mladina ta teden nimajo verouka, za vse ostale skupine je reden verouk po obi?ajnem urniku. V torek je praznik, Gospodovo darovanje, sve?nica. Med sveto mašo blagoslov sve?. Vsaka družina naj bi zagotovo imela v svojem domu tudi kaj blagoslovljenega. O blagoslovljenih sve?ah sem pisal v Župnijskem glasu. Po maši bomo pospravili jaslice, tako da si jih danes lahko še zadnji? pogledate od blizu in pred njimi kaj pomolite. Birmance prosim, da ra?unajo s tem, da bomo v torek po maši pospravljali jaslice... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>