nedeljska oznanila

strani 40 od 52

JUN
21
2010
Oznanila na 12. navadno nedeljo

Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do 11. julija. Hvala vsem, ki ste danes oddali svoj dar za obnovo Žalostne gore. V Župnijskem glasu si lahko preberete, kakšnih obnov se bomo lotili ?ez letošnje poletje. Vnaprej hvala vsem, ki boste ta dela podprli z udarniškim delom in svojimi darovi. V petek obhajamo dan državnosti. Vabljeni k maši za domovino. V soboto vabljeni v Šentrupert, kjer bomo imeli mašo mu?enca Alojzija Grozdeta, novega blaženega... več
JUN
14
2010
Oznnaila na 11. navadno nedeljo

Danes je za vse nas poseben dan, saj Cerkev na Slovenskem obhaja višek Leta evharisti?ne prenove s kongresom, na katerem bo za blaženega razglašen naš rojak Alojzij Grozde. Vsi, ki ne boste mogli v Celje, posebej bolniki in ostareli, povabljeni, da dogajanje na Slovenskem evharisti?nem kongresu spremljate vsaj po televiziji in radiu Ognjiš?e. Ta teden bo sveta maša pri svetem Roku izjemoma v torek in ne v ponedeljek, tako kot ste navajeni. V ?etrtek zve?er ob 20. uri bo v Trebnjem dekanijska priprava na krst... več
JUN
6
2010
Oznanila na 10. navadno nedeljo

Hvala vsem, ki ste praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi obhajali kot kristjani, se pravi z obiskom svete maše. Otroci so dobili spri?evala, ki jih, podpisana, vrnejo ob vpisu na za?etku novega verou?nega leta. Danes v naši župniji obhajamo praznik zakonske zvestobe, zato vsem poro?enim ?estitamo in želimo obilo božjega blagoslova. Osrednji dogodek letošnjega pastoralnega leta je evharisti?ni kongres, ki ga bomo obhajali v nedeljo, 13.6.2010, v Celju. Kdor ne more v Celje, naj dogajanje zagotovo spremlja po televiziji ali na radiu Ognjiš?e, saj bomo gotovo slišali veliko spodbudnega in doživeli veliko lepega... več
MAY
31
2010
Oznanila na nedeljo Svete Trojice 2010

Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do 20. junija. Staršem prvoobhajancev se iskreno zahvaljujemo, ker so lepo uredili pobo?je Žalostne gore ter po?istili svete štenge, gorsko in farno cerkev. Hvala tudi vsem drugim, ki ste s svojim sodelovanjem pripomogli, da bo praznik prvoobhajancem ostal v lepem spominu. Naj bo današnji dogodek za vse nas spodbuda, da bi živeli iz evharistije. K temu nas lepo spodbuja tudi zgled mu?enca Grozdeta, ki bo v Celju na evharisti?nem kongresu prištet med blažene... več
MAY
24
2010
Oznanila na binkoštni praznik 2010

Staršem prvoobhajancev, ki so v?eraj za?eli z urejanjem pobo?ja Žalostne gore pred nedeljsko slovesnostjo, se za opravljeno delo lepo zahvaljujemo. Popoldne ob 14. uri bodo šmarnice v Gorenjih Laknicah in sicer kar pri svetem Joštu, v cerkvi. Danes popoldan ob bo na Žalostni gori binkoštni koncert del J.S. Bacha. Vstop je prost. Lepo vabljeni. Še ta teden nas okrog Marije zbira šmarni?na pobožnosti, ki je za prvoobhajance hkrati neposredna priprava na prvo sveto obhajilo. Vsak ve?er naj s proobhajanci pridejo k sveti maši tudi starši, saj bomo imeli po maši vedno še kratko sre?anje... več
MAY
17
2010
Oznanila na 7. velikono?no nedeljo 2010

Danes popoldan ob 14. uri ima šmarnice soseska svetega Roka. ?e bo padal dež, bodo šmarnice kar v cerkvi, ?e bo vedro, pa pri križu na Mostu. Vsak dan še naprej vabljeni k šmarnicam, ki so med tednom pri fari ob 19. uri, ob sobotah ob 9-ih, na podružnicah pa samo takrat, kadar je tam oznanjena sveta maša. Sveti zakon želita sklenit Jurij in Monika. Njuni podatki so na oglasni deski, par pa priporo?am v molitve. Jutri je tretji ponedeljek v mesecu, zato se dekanijski duhovniki zve?er dobimo pri somaševanju in molitveni uri za nove duhovne poklice – tokrat v Šentjanžu... več
MAY
10
2010
Oznanila na 6. velikono?no nedeljo

Pri izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do 30. maja. Pri jutranji maši se nam je predstavil ŽPS v novi sestavi, ki je imel tudi svojo prvo sejo. Zdaj bo maši bo kar tukaj v cerkvi na Žalostni gori sestanek za starše prvoobhajancev, da se dogovorimo vse potrebno za slovesnost prvega svetega obhajila. Mesec maj nas vabi k šmarni?ni pobožnosti. Pri fari so šmarnice med tednom vedno ob 19. uri. Danes popoldan ob 14. uri bodo šmarnice pri kapelici v Slepšku, naslednjo nedeljo pa na Mostu... več
MAY
3
2010
Oznanila na 5. velikono?no nedeljo

Danes ob 6.30 so s posebnim blagoslovom romarji krenili na t.i. Pot romarjev, peš pot od Žalosten gore preko Vesele Gore do Zaplaza, kjer bo ob 14. uri sveta maša. Lahko se jim pridružite, ?e ne druga?e, vsaj ob sklepu pri sveti maši. Ob godu sv. Florijana ?estitamo našim gasilcem in jim želimo, da bi še naprej z vso predanostjo vršili svoje plemenito poslanstvo v blagor vseh nas. V mesecu maju vsak dan lepo vabljeni k šmarni?ni pobožnosti. V Letu duhovnikov bomo spoznavali življenjsko pot p... več
APR
26
2010
Oznanila na 4. velikono?no nedeljo

Danes popoldne bo ob 15. uri na Žalostni gori blagoslov konjev ob godu sv. Jurija. Konjeniki se za?nejo ob 14. uri zbirati na sejmiš?u, nato skupaj prijahajo na Goro. K temu blagoslovu vabimo konjerejce, lastnike živali, vse, ki so vam konji vše? pa tudi gledalce. Po blagoslovu vsi – tisti s konji in gledalci – vabljeni v spodnje prostore v župniš?u. Po veliki no?i smo za?eli z rednim delovniškim bogoslužjem na podružnicah: ob ponedeljkih pri sv. Roku, ob petkih pri sv. Križu in ob sobotah na Svetem Vrhu... več
APR
19
2010
Oznanila na 3. velikono?no nedeljo

Ob izhodu si vzemite novo številko Župnijskega glasa, ki prinaša razpored svetih maš do 9. maja. Hvala vsem, ki ste danes pri darovanju oddali svoj dar za ogrevanje farne cerkve. Z naslednjim mesecem bodo redne mese?ne nabirke na tretjo nedeljo v mesecu spet za kritje stroškov obnove Žalostne gore. Danes obhaja naša škofija Škofijski evharisti?ni dan. Vabljeni v Novo mesto, v dvorano Leona Štuklja, kjer bo predavanje prof. Draga Ocvirka, pri?evanje družin, molitve, sveta maša, med katero nas bo nagovoril naš nuncij in krajša procesija z litanijami... več
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>