naslovnica
239121

Župnija Mokronog
Žalostna gora 2, 8230 Mokronog
07 349 94 30
zu.mokronog@rkc.si
SI56 0297 1009 2168 158 NLB